Meer dan honderdduizend nieuwe banen door corona

Maar bij uitzendbureaus, horeca en industrie vervallen 189.000 banen.

In de coronacrisis zijn er sectoren waar meer werk zal ontstaan. In de zorg komen er waarschijnlijk 65.000 banen bij, in het openbaar bestuur 22.000 en in de sector informatie en communicatie 21.000. Dat meldt uitkeringsinstantie UWV. 

Tegenover deze groei van werkgelegenheid staan echter bijna twee keer zoveel banen die verdwijnen. Volgens UWV gaat het waarschijnlijk om zo’n 189.000 banen. Volgens berekeningen van uitkeringsinstantie UWV is de kaalslag vooral te verwachten bij uitzendbureaus, in de horeca en in de industrie een grote afname van de werkgelegenheid te verwachten.

Uitgaande van de laatste ramingen het Centraal Planbureau (CPB) in november denkt het UWV dat het aantal banen in Nederland dit jaar uitkomt op bijna 10,6 miljoen. Daarmee zou de werkgelegenheid terugzakken tot het niveau van 2018.

Door de steunmaatregelen van de overheid bleef de impact van de crisis op de arbeidsmarkt afgelopen jaar nog beperkt. Toch nam het aantal banen in 2020 met 86.000 af. En deze ontwikkeling zet zich dit jaar verder door, met nog eens een verlies van 103.000 arbeidsplaatsen.

Er verdwijnen vooral banen in sectoren die direct getroffen worden door de coronamaatregelen of waar met veel flexibele contracten wordt gewerkt. De grootste afname is te verwachten bij uitzendbureaus, waar het UWV rekent op 76.000 minder arbeidsplaatsen. In de horeca gaan volgens de cijfers 59.000 banen verloren en in de industrie 39.000.

Deskundigen van het UWV merken op dat het effect van de coronacrisis op de arbeidsmarkt al eerder goed zichtbaar is bij het aantal gewerkte uren. In getroffen sectoren worden nu al beduidend minder uren gewerkt. In 2020 nam het aantal gewerkte uren met bijna 4 procent flink af. Dit jaar volgt waarschijnlijk wel weer een toename, maar die is met een plus van bijna 2 procent toch beperkt. Vooral in de sectoren horeca, bij uitzendbureaus en in de sector cultuur, sport en recreatie ging het aantal gewerkte uren vorig jaar hard omlaag.

 

Gerelateerde artikelen