Meer bedrijven willen af van jaarrekeningplicht

Er zijn steeds meer bedrijven die verzoeken om ontheffing van hun plicht de jaarrekening te deponeren. Dit jaar zijn er al 25 ontheffingsverzoeken binnengekomen. In heel 2008 waren er zeventien aanvragen, schrijft minister Ernst Hirsch Ballin van Justitie aan de Tweede Kamer.

Het departement werkt op dit moment aan nieuwe beleidsregels voor ontheffing, zo meldt het FD. Daarmee moet het voor ondernemers duidelijker worden in welke gevallen dispensatie kan worden gekregen. Het ministerie van Economische Zaken (EZ) verleent de ontheffing aan bedrijven.

De Belastingdienst stelde in de krant dat 55.000 bedrijven hun jaarrekeningen niet op tijd hadden ingediend. De Kamer van Koophandel – waar de jaarrekeningen gedeponeerd worden – hield het op bijna vier maal zo veel bedrijven: circa 200.000.

De minister erkent in zijn brief aan de Kamer met zoveel woorden dat de termijn voor deponering niet spijkerhard is. Publicatieplichtige rechtspersonen moeten binnen de voorgeschreven 13 maanden na het verslagjaar deponeren. Maar zij krijgen nog een paar extra maanden de tijd. In die periode rappelleert de Kamer van Koophandel de ondernemers.

De CDA-bewindsman laat het parlement weten niet van plan te zijn met een zwaarder handhavingsregime te komen. 

Uit onderzoek van de krant blijkt dat er maar mondjesmaat aangifte wordt gedaan bij het niet-nakomen van de plicht. In de periode 2004 tot en met 2008 maakte de Belastingdienst Holland-Midden, die toeziet op naleving van de deponeringsplicht, 2004 processen-verbaal op. Een gemiddelde van 400 per jaar.

In diezelfde periode legde het Openbaar Ministerie slechts 1252 bedrijven een transactie op. Hiermee haalde justitie ruim euro 700.000 binnen . Het gemiddelde bedrag van deze transacties was euro 582,15.

55.000 processen-verbaal zijn ingediend voor het niet-tijdig deponeren. Daarnaast waren 200.000 bedrijven niet op tijd met hun jaarrekening, stelt de Kamer van Koophandel.

Gerelateerde artikelen