Meer bedrijven aan de slag met duurzaamheidsdoelen

Het aantal Nederlandse bedrijven dat werkt aan de realisering van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDGs) van de Verenigde Naties groeit.

Dat blijkt uit de voortgangsrapportage 2018 ‘Bedrijven op weg naar 2030’ van Global Compact Netwerk Nederland. Van de bij het netwerk aangesloten bedrijven geeft 89 procent aan er actief aan bij te dragen, dat was vorig jaar tegen 68 procent. De bedrijven geven aan het vaakst actief te zijn als het gaat om de SDG’s 8 (eerlijk werk en economische groei), 13 (klimaatactie) en 12 (verantwoorde consumptie en productie).
Voorzitter van Global Compact Netwerk Nederland, Jan-Willem Scheijgrond: “We verwachten dat de groei komende jaren stevig doorzet. Dat is ook hoognodig als we de SDG’s in 2030 gerealiseerd willen hebben voor een duurzamer wereld. Het leeft enorm bij leden als Philips, KLM, AkzoNobel, Unilever en Randstad, maar ook bij mkb-bedrijven. Om de SDGs tijdig in 2030 te realiseren, is het nodig dat de marktvraag naar duurzame producten en diensten sneller groeit, nog meer bedrijven de SDGs integreren in de eigen bedrijfsstrategie.

Nieuwe innovaties nodig

Nieuwe innovaties en veranderingen zijn nodig op het gebied van klimaat- en energie, circulaire economie en digitalisering. Belangrijk is dat nog meer bedrijven hun bedrijfsstrategie in lijn brengen met de SDG’s voor een duurzame wereld, ook via partnerschappen.
Om bedrijven hierbij te helpen vindt vandaag bij de Rotterdam School of Management (RSM) van de Erasmus Universiteit een speciale dag voor bedrijven plaats, georganiseerd door het aan VNO-NCW gelieerde Global Compact Network Nederland (GCNL) en het VNO-NCW netwerk Groene Groeiers.

Onder meer CEO Lise Kingo van het bij de VN aangesloten UN Global Compact uit New York spreekt de aanwezige bedrijven toe. Om de noodzaak tot intensievere samenwerking tussen bedrijven en kennisinstellingen te onderstrepen, tekenen RSM en GCNL ook een ‘Alliance’, gericht op het versnellen van duurzame ontwikkeling en het uitwisselen van kennis op dit terrein.

Global Compact Netwerk Nederland is één van de ruim 70 nationale netwerken van UN Global Compact, hét platform van het bedrijfsleven binnen de Verenigde Naties. Wereldwijd is dit het grootste duurzaamheidsinitiatief met ruim 9500 aangesloten bedrijven, waarvan ruim honderd in Nederland.

Gerelateerde artikelen