Meer aandacht voor onmeetbare toegevoegde waarde

Aanbeveling voor Rijkswaterstaat ook toepasbaar voor organisatie.

De niet-monetariseerbare effecten van aanpassingen binnen een organisatie, bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid en digitalisering, dienen aandacht te krijgen uitsluitend naar rato van hun kwalitatieve of kwantitatieve belang.

Dat impliceert althans het vandaag verschenen advies van het Centraal Planbureau aan Rijkswaterstaat geadviseerd over maatschappelijke kosten-batenanalyses van gecombineerde gebiedsontwikkeling en transportinfrastructuurprojecten. Een van de aanbevelingen is om “niet-monetariseerbare baten van gebiedsontwikkeling, zoals de effecten op natuur, landschap en historisch erfgoed, op een evenwichtige manier te vermelden.” Als deze baten in kwalitatieve of kwantitatieve zin belangrijk zijn, moeten deze prominent worden gepresenteerd. Als daarentegen deze baten niet belangrijk zijn, is het juist essentieel om deze niet op een prominente manier te noemen.

(bron: CPB)

Lees ook: Hoe leidt de controller?

Gerelateerde artikelen