Masterplan winkelleegstand gereed

Het probleem van leegstaande winkelpanden kan alleen opgelost worden door samenwerking op lokaal, regionaal en provinciaal niveau door marktpartijen en overheid. Dit is de belangrijkste conclusie van het rapport 'Winkelgebied van de Toekomst' dat Detailhandel Nederland vandaag presenteert.

Voorafgaand aan de komende gemeenteraadsverkiezingen worden gemeenten opgeroepen dit onderwerp op te nemen in de nieuwe coalitieakkoorden.  

Een groot aantal landelijke partijen (verenigd in de Winkeltop van VNO-NCW en MKB Nederland) spreekt zich uit om gezamenlijk te gaan werken aan het terugdringen van winkelleegstand.

“Deze samenwerking tussen publieke en private partijen is uniek”, zegt Jan Meerman, voorzitter van de Winkeltop en Detailhandel Nederland. Het grootste gemeenschappelijke belang is de aantrekkelijkheid van een winkelgebied voor de consument. Minister Kamp van Economische Zaken in het voorwoord van het rapport: “Wanneer een winkelier gedwongen moet stoppen is dat vaak voor hem, zijn familie en personeel, een groot persoonlijk drama. Maar het raakt ook ons, als burger en als consument, omdat winkels en winkelgebieden een belangrijke rol vervullen in ons leven.”

Het onderzoek ‘Winkelgebied van de Toekomst’, uitgevoerd door Platform31, in opdracht van Detailhandel Nederland en het G32-stedennetwerk, presenteert meer dan vijftig maatregelen die winkelleegstand op moeten lossen. Makelaars, vastgoedeigenaren, projectontwikkelaars, winkeliers, gemeenten en provincies gaan zich inzetten om de winkelgebieden aantrekkelijk te houden. Yvonne van Mierlo, wethouder gemeente Helmond en voorzitter pijler Economie van de G32: “Cruciaal voor de toekomst van winkelgebieden is goede publiek-private samenwerking op lokaal en regionaal niveau. De aanbevelingen uit het rapport bieden gemeenten inspiratie. Het rapport biedt zinvolle bouwstenen voor de nieuwe coalitieprogramma’s.”

Het ‘Winkelgebied van de Toekomst’ ontstaat door duidelijke toekomstbestendige keuzes te maken; wat blijft winkelgebied en wat niet? Het is in ieder geval ‘schoon, heel, veilig, bereikbaar en betaalbaar’ en speelt in op de door de consument gewenste vorm van winkelen. Verder wordt in het winkelgebied geanticipeerd op verschillende trends, vindt publiek-private samenwerking plaats en worden detailhandelsontwikkelingen bovengemeentelijk afgestemd. Daarnaast bevat het rapport de meest relevante trends in winkelgebieden en de verschillende belangen van alle betrokken partijen.

De winkelleegstand is de laatste jaren flink toegenomen. In sommige gemeenten staat zelfs meer dan 20% van de winkelpanden leeg. Voor winkeliers is deze ontwikkeling desastreus: leegstaande panden in een winkelstraat leiden al snel tot spookstraten, met verloedering tot gevolg. Winkelgebieden die geen toekomst meer hebben moeten worden getransformeerd. Meerman: “In tegenstelling tot wat mensen vaak denken, wordt leegstand niet alleen veroorzaakt door de economische crisis. Het probleem lost zich dan ook niet vanzelf op wanneer de economie weer aantrekt. Als we niets doen neemt het probleem hand over hand toe. Samenwerking voor winkelgebieden van de toekomst is nu cruciaal.”

Gerelateerde artikelen