Massale overstap naar lease-auto

fallback
Er was al informatie naar buiten gelekt voor de 3e dinsdag van september. Op basis hiervan werd al snel geconcludeerd dat iedereen die op kilometervergoeding rijdt massaal zou willen overstappen naar de lease-auto. Op Prinsjesdag werden de definitieve kabinetsplannen met betrekking tot de bijtelling en de belastvrije kilometervergoeding bekendgemaakt. De eerdere veronderstelling blijkt in een aantal gevallen niet van toepassing.

De voornaamste wijzigingen zijn:

 • Gestaffelde bijtelling op basis van privékilometers vervalt. Het wordt 0% of 20%.
 • De belastingvrije kilometervergoeding gaat omlaag naar EURO 0,17 per kilometer.
 • Woon-werk verkeer wordt weer als zakelijk vervoer beoordeeld.

  Bijtelling
  In 2004 kent de fiscus slechts 2 mogelijkheden voor berijders met een auto van de zaak.
  1.Wie aantoonbaar minder dan 500 kilometer per jaar privé rijdt, heeft geen bijtelling.
  2.Alle anderen dienen 20% van de bruto cataloguswaarde van de auto bij het inkomen op te tellen.

  Dat de gestaffelde bijtelling verdwijnt, lijkt een administratieve verlichting voor veel leaserijders. Echter, deze kilometerboekhouding wordt nu enkel toegepast door hen die minder dan 8.000 kilometer per jaar privé rijden en zo onder de maximale bijtelling trachten te blijven. Deze vallen nu direct in het hoogste tarief.

  Een voordeel is dat woon-werk verkeer in 2004 wederom gezien zal worden als zakelijk verkeer. Een groot voordeel voor hen die nu niet privé rijden, maar meer dan 30 km van hun werk wonen en daarom in 2003 een aanzienlijke bijtelling kennen.

  Bijkomend voordeel voor de werkgever is dat de BTW die afgedragen dient te worden over de privé-kilometers van medewerkers in het geval van een lease-auto nu ook over een lager bedrag berekend mag worden (20% in plaats van 25%). Er zijn ook andere methoden om deze zogeheten BTW-fictie te verrekenen, maar bovenstaande is de meest gebruikte (en eenvoudigste) methode. Op een gemiddelde personenauto scheelt dit de werkgever op jaarbasis EURO 150.

  Kilometervergoeding
  De belastingvrije kilometervergoeding daalt van EURO 0,28 naar EURO 0,17. Deze EURO 0,17 zou voldoende moeten zijn om de variabele kilometerkosten van een middenklasse auto te dekken. De voorinformatie gaf aanleiding tot de nodige onrust. Immers, een verlaging van 40% van de belastingvrije vergoeding kan voor veel berijders een reden zijn om de eigen auto niet meer in te willen zetten voor zakelijke ritten. Echter woon-werk verkeer met de eigen auto wordt – net als met de lease-auto – gezien als zakelijk verkeer. De werkgever mag een medewerker dus ook voor woon-werk kilometers de belastingvrije EURO 0,17 vergoeden en dat is aanmerkelijk meer dan in het huidige reiskosten forfait.

  Rekenvoorbeeld
  Een medewerker met eigen auto rijdt momenteel jaarlijks 10.000 kilometer woon-werk verkeer en 10.000 zakelijke kilometers.
  Hij ontvangt maandelijks 10.000 x EURO 0,28 plus EURO 68 reiskostenvergoeding (uitgaande van ca. 25 kilometer enkele reisafstand) hetgeen neerkomt op een vergoeding van EURO 300,-.

  In 2004 zal deze zelfde berijder een vergoeding kunnen krijgen van zowel zakelijke als woon-werk kilometers van EURO 0,17, hetgeen neerkomt op een bedrag van ca. EURO 283 per maand. Een gering verschil dus.

  Echter, indien de medewerker aanmerkelijk meer zakelijke kilometers rijdt, of slechts in zeer beperkte mate woon-werk verkeer heeft, wordt de situatie snel minder gunstig.

  De BTW-aftrek op kilometervergoeding is reeds vorig jaar opgehouden te bestaan. Voordeel voor de werkgever is dat het niet-aftrekbare BTW-deel van de nieuwe vergoeding ook lager is.

  Al met al zullen er ongetwijfeld verschuivingen gaan plaatshebben in de mobiliteit van uw medewerkers. Hierdoor kan de werkgever geconfronteerd worden met zaken, zoals:
  -Een groter lease-auto park kan aanleiding zijn tot andere marktafspraken, misschien zelfs met andere marktpartijen.
  -Een groter lease-auto park drukt administratief zwaarder op uw organisatie (eigen bijdragen, bekeuringen, autokeuze, overtollige auto’s, etc.), wellicht het moment om deze tegen het licht te houden of uw autoregeling hierop aan te passen.
  -Een groter lease-auto park kan aanleiding zijn tot een andere contract of beheervorm met een andere verdeling van risico’s.
  -Een groter lease-auto park kan straks consequenties hebben als de International Accounting Standards worden aangepast.

 • Gerelateerde artikelen