Martijn van Baalen: ‘Ik wil me met meer dingen bezighouden dan alleen de cijfers onder de streep’

fallback
Martijn van Baalen werkt sinds begin juni bij Arag rechtsbijstand. Hij is daar verantwoordelijk voor financiële zaken, ict en diverse stafafdelingen. Van Baalen werkte hiervoor als CFO van Marsh Nederland.

Uit zijn functiebeschrijving blijkt al dat zijn takenpakket bij Arag breder is dan bij Marsh. Van Baalen: “Dat is ook de belangrijkste reden van mijn overstap. Bij Marsh was ik puur bezig met financiële zaken. Ik vind het prettiger om een breder zicht op processen te hebben dan alleen de eindresultaten. Daarnaast spreekt de business van Arag mij meer aan”.

Van Baalen begon zijn carrière als accountant. “Mijn achtergrond is dus wel puur financieel. Bij Aegon betrad ik als manager financiën en automatisering een breder speelveld. Ik merkte daar al dat ik het prettig vond om me met meer bezig te houden dan met de cijfers onder de streep. De ervaring die ik daar heb opgedaan o.a. op het gebied van ketenintegratie en internetstrategie voor tussenpersonen kan mij in mijn huidige functie goed van pas komen”.

Van Baalen zal zich de komende tijd verder gaan bezighouden met zaken die ook voor zijn komst al hoog op de agenda stonden. “De toenemende solvabiliteitseisen en ook andere zaken op het gebied van corporate governance gaan we verder ontwikkelen. Daarnaast is ook transparantie een belangrijk element van onze strategie. Zo gaan we bijvoorbeeld het rendement van onze producten in kaart brengen. Waaraan en hoe verdienen wij ons geld?”

De zaken die bij Arag een hoge prioriteit hebben weerspiegelen volgens van Baalen algemene trends en ontwikkelingen op het werkterrein van de financieel manager. “Goed ondernemerschap wordt steeds belangrijker. Compliance is voor de CFO van vandaag net zo belangrijk als boekhouden. Of je het daarmee eens bent of niet doet in dit geval niet ter zake. Het is een tendens die je simpelweg niet kunt negeren. Het is ook een ontwikkeling die naar mijn idee blijvend van aard is. het onderwerp zal naar mijn verwachting niet verdwijnen of aan kracht inboeten”.

Governance en interne controle bieden volgens van Baalen ook kansen voor de financieel manager. “De CFO heeft binnen een bedrijf een nog grotere verantwoordelijkheid als het gaat om voorkomen van imagoschade. Daarnaast hebben we het afgelopen paar jaar kunnen constateren dat het geld niet meer zo makkelijk wordt verdiend. De rol van de CFO wordt dan automatisch belangrijker”.

Gerelateerde artikelen