Marktanalyse salarissoftware 2015: Alle salarispakketten op een rij

Onderzoeksbureau GBNED heeft opnieuw het aanbod van standaard salarissoftware en enkele daarbij behorende eigenschappen in beeld gebracht.
Het gaat hierbij om ruim 40 standaard salaris softwaresystemen met eigenschappen op het gebied van cao-regelingen, koppelingen met andere systemen en functies op het gebied van ziekteverzuim, verlofregistratie, urenregistratie, personeelsplanning en wagenparkbeheer. Steeds meer salaris softwaresystemen bieden meer functies dan alleen de bruto-netto en netto-bruto salarisberekening.
 
Met aandacht voor de Loonaangiftekeren
Sinds 2006 is de loonaangifteketen (zie www.loonaangifteketen.nl)een feit met als eigenaren het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), de Belastingdienst en UWV. In deze keten worden gegevens één keer opgevraagd en aan verschillende afnemers beschikbaar gesteld. Gegevens voor de loonaangifteketen vloeien voort uit de periodieke loonaangifte die vanuit salarissoftware aan de Belastingdienst wordt gezonden. De Belastingdienst voorziet op haart beurt het UWV van gegevens, zodat het UWV uiteindelijk het beheer kan voeren over de gegevens in de centrale polisadministratie. 
 
Hoewel de loonaangifteketen in 2006 te vroeg is geboren met alle problemen van dien is vandaag de dag sprake van een volgroeid systeem met steeds meer uitvragende partijen van de polisgegevens. Zo worden gerechtsdeurwaarders voorzien van gegevens, maar ook: Pensioenfonds Horeca & Catering, de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), Sociale verzekeringsbank (SVB) en de  gemeentelijke sociale diensten.
 
 
 
Het hiervoor genoemde Pensioenfonds Horeca & Catering is op dit moment het enige pensioenfonds dat als uitvragende partij is aangesloten op de loonaangifteketen. Andere pensioenfondsen steggelen over de beschikbaarheid van uit te vragen gegevens. En hoewel onder coördinatie van de Pensioenfederatie al jaren wordt gewerkt aan de UPA (uniforme pensioenaangifte) is het resultaat dat verreweg de meeste pensioenfondsen nog steeds afzonderlijk gegevens uitvragen bij werkgevers en salarissoftware daar rekening mee moet houden. Dat dit laatste leidt tot onnodige administratieve lasten en de loonaangifteketen niet optimaal wordt benut moge voor zich spreken.
 
De loonaangifteketen verzamelt haar informatie dus van bedrijven die via salarissoftware de juiste gegevens daartoe aanleveren aan de Belastingdienst. Voor gegevensaanlevering aan de Belastingdienst wordt tot heden gebruik gemaakt van het BAPI-kanaal (en vanaf 5.000 werknemers het FOS-kanaal). Vanaf 2017 vindt aanlevering verplicht plaats via het nieuwe kanaal Digipoort dat al geruime tijd in gebruik is voor de aangifte IB en VpB en de aangifte BTW en opgave ICP. En hoewel dit weinig bekend is wordt Digipoort ook al gebruikt voor het afleveren van elektronische facturen aan de Rijksoverheid. Op vrijwillige basis kan de loonaangifte nu al plaatsvinden via Digipoort in plaats van BAPI. Overstappen van BAPI naar Digipoort kan op elk gewenst moment en dus ook de loop van een aangiftejaar.
 
Complete marktanalyse van alle salarissoftware
De marktanalyse en het daarbij behorende overzicht met alle beschikbare standaard salarissoftware met een aantal eigenschappen, is GRATIS op te vragen in PDF formaat. 
 
 
 
 
 
Gerelateerde artikelen