Marktanalyse salarissoftware 2014: Pensioenwereld aan zet voor meer efficiency

Onderzoeksbureau GBNED heeft opnieuw het aanbod van standaard salarissoftware en enkele daarbij behorende eigenschappen in beeld gebracht. Het gaat hierbij om ruim 40 standaard salaris softwaresystemen met eigenschappen op het gebied van cao-regelingen, koppelingen met andere systemen en functies op het gebied van ziekteverzuim, verlofregistratie, urenregistratie, personeelsplanning en wagenparkbeheer.

Steeds meer salaris softwaresystemen bieden meer functies dan alleen de bruto-netto en netto-bruto salarisberekening. Als het gaat om cloud computing is een groei te constateren in functionaliteit op het gebied van Employee Self Service (ESS) en het toenemende aanbod van ‘apps’ voor smartphones en tablet-PC’s waarmee in elk geval salarisgegevens (loonstroken) opgevraagd kunnen worden.
 
De marktanalyse salarissoftware besteedt ook opnieuw aandacht aan de Uniforme Pensioenaangifte (UPA). Salarisgegevens uitwisselen met de overheid is al jaren gestandaardiseerd. Via de aangifte loonheffing komen gegevens in de centrale polisadministratie bij het UWV terecht als bron voor meerdere registraties. 
Nu is het de beurt aan de pensioenwereld om efficiënt (salaris)gegevens uit te wisselen. Voor dit laatste staat al een paar jaar de Uniforme Pensioenaangifte (UPA) op het programma. Maar echt vlot gaat dit laatste niet.
 
“De UPA is vastgesteld door het bestuur van de Pensioenfederatie” luidt de formele reactie vanuit de Pensioenfederatie medio 2014. Pensioenmolens draaien duidelijk langzaam want er moet nu nog nagedacht worden over de beheerorganisatie rondom UPA en zo mogelijk een uniforme wijze van gegevensuitwisseling. Wel meldt de Pensioenfederatie dat een tweetal PUO’s (Pensioenuitvoeringsorganisaties) nu met UPA aan de slag gaan en deze  implementeren. Welke dat zijn en met welke planning worden geen uitspraken over gedaan.
__________________________________________________________________________
Bent u op zoek naar perfecte financiële software? 
Kom donderdag 21 mei 2014 naar dé jaarlijkse IT beurs voor financiële professionals:
• Ontmoet 30 topaanbieders en honderden professionele bezoekers op 1 dag
• Compleet overzicht van de Nederlandse markt voor financiële software
• Doorlopend programma van expertsessies en productpresentaties
Entree is kosteloos voor de doelgroep. Meld u direct aan via http://Financial-Systems.nl
__________________________________________________________________________
 
Begin 2011 is voor het project Uniforme Pensioenaangifte, in opdracht van de Pensioenfederatie, al een vooronderzoek uitgevoerd met als streven een ‘Uniforme Pensioenaangifte’ met: één formaat voor periodieke pensioengegevenslevering van werkgever naar pensioenuitvoerder (binnen Nederland). Naast kwalitatieve voordelen (zoals minder handwerk en minder kans op fouten)  zou dit ook een kostenbesparing opleveren. Nu een paar jaar later blijkt de UPA nog steeds niet ingevoerd bij alle betreffende pensioenfondsen.
 
Als het gaat om administratieve lasten voor ondernemers wordt vaak gewezen naar de overheid. Maar in de pensioenwereld zijn het werkgevers- en werknemersorganisaties die het bestuur van pensioenfondsen vormen en dus bepalend zijn voor cao-afspraken en de keuze van de pensioenuitvoering. Door zich sterk te maken voor onder andere een snelle invoering van de UPA kunnen deze zelfde werkgevers- en werknemersorganisaties bijdragen tot administratieve lastenvermindering. Dat laatste wordt vaak over het hoofd gezien.
 
De “Marktanalyse salarissoftware 2014” is gratis beschikbaar via www.ictplaza.nl/brx/3699/2 of www.softwarepakketten.nl/salaris

Gerelateerde artikelen