Markt voor internationale pensioen- en spaarregelingen blijft groeien

De markt voor internationale pensioen- en spaarregelingen is ook in 2015 gegroeid. In totaal werden 23 nieuwe 'International Pension Plans' (IPP's) en 'International Savings Plans' (ISP's) opgezet. Dat blijkt uit onderzoek van Willis Towers Watson, dat voor de achtste keer is uitgevoerd en waarbij 721 regelingen van 638

Uit het onderzoek komt onder meer naar voren dat bedrijven nieuwe IPP’s of ISP’s gebruiken om pensioenregelingen aan te bieden in landen waar deze ontbreken of ontoereikend zijn. 30 procent van de huidige regelingen is in de afgelopen vier jaar gelanceerd, wat de snel toegenomen populariteit van IPP’s en ISP’s laat zien.

Oplossing voor expats

“Een van de belangrijkste doelstellingen van veel nieuwe IPP’s en ISP’s is om de voordelen van spaar- of pensioenregelingen te kunnen aanbieden aan expats. Zij hebben vaak geen passende regeling in hun thuisland en nemen evenmin deel aan een spaar- of pensioenregeling in het land waar ze werken”, aldus Gabe Langerak, hoofd van de International Consulting Group in Nederland bij Willis Towers Watson. “IPP’s en ISP’s worden daarnaast gebruikt om pensioen- en spaarregelingen voor de lange termijn aan te bieden aan groepen werknemers op verschillende internationale locaties, bijvoorbeeld in delen van het Midden-Oosten. Multinationals overwegen ook om IPP’s en ISP’s te gebruiken voor markten waar zij onvoldoende infrastructuur zien om pensioenen aan te bieden of in landen waar sprake is van economische en politieke onzekerheid, zodat mensen op een veiligere manier kunnen sparen.”

Risicobeheersing

Organisaties proberen in toenemende mate de invloed van mogelijke verliezen voor hun werknemers, bijvoorbeeld door faillissementen, te beperken. Het doel is dan bijvoorbeeld om onderliggende activa van spaargelden van werknemers te beschermen, maar ook om het risico te verkleinen dat werkgevers zelf nog een keer moeten bijdragen om fondsverliezen aan te vullen. Steeds vaker wordt ervoor gekozen spaargelden in harde valuta te houden om bescherming te bieden tegen grote devaluaties, zoals recentelijk in de Oekraïne en Rusland is gebeurd.
 
Keuze uit investeringsfondsen
 
Het onderzoek van Willis Towers Watson laat ook zien dat IPP’s en ISP’s steeds vaker de mogelijkheid bieden om te kiezen voor verschillende investeringsfondsen, bijvoorbeeld op basis van demografische kenmerken en de uiteenlopende valutavoorkeuren van deelnemers. 41 procent van de IPP’s en ISP’s biedt de keuze uit meer dan tien investeringsfondsen en bij 6 procent is er zelfs keuze uit meer dan 40 verschillende fondsen.
 
Vaker gefaseerde opname

Als IPP/ISP-deelnemers met pensioen gaan of om een andere reden hun deelnemende werkgever verlaten, kan bij ruim twee derde (68%) van de IPP’s/ISP’s het opgebouwde bedrag alleen in de vorm van één contante som geld worden opgenomen. Er is echter een groeiende trend – met name bij regelingen die zijn opgezet vanaf 2006 – om keuze te bieden in de manier van opnemen. Ruim een kwart (28%) van de IPP’s en ISP’s biedt deze keuze inmiddels aan. Langerak: “Hoewel de eenmalige ‘lumpsum’ wel de meest gebruikelijke manier van uitbetalen blijft, zien we dat steeds meer IPP’s en ISP’s ook de mogelijkheid bieden gebruik te maken van interne lijfrentes of gefaseerde opnames. Dat laatste kan in sommige gevallen een belastingvoordeel opleveren, bijvoorbeeld omdat zo’n opname op lokaal niveau een aftrekpost betekent.”

Gerelateerde artikelen