Markt voor finance professionals tendeert naar evenwicht

De economische barometer staat wereldwijd op slecht weer. Ook de arbeidsmarkt merkt de gevolgen van crisis. Maar wat betekent dit voor de arbeidsmarkt voor hoger opgeleiden in bedrijfseconomische functies op de vakgebieden financial accounting, management accounting, financieel management en AO/IC?

Arbeidsmarkt gedragsonderzoeken ijlen weliswaar na, maar in het gedrag van hoog opgeleide financials op de arbeidsmarkt zijn vanaf het einde van 2008 ook duidelijke veranderingen waar te nemen.

Zo valt in de meest recente arbeidsmarktgedragsonderzoeken van de onderzoeks- en adviesbureau de Intelligence Group een aantal zaken op. Het aantal actief zoekende ervaren en hoog opgeleide financials is opgelopen naar 13 procent in het vierde kwartaal van 2008.

De kwartalen en zelfs jaren ervoor schommelde dit percentage telkens rond de 9 procent. Ook de reisbereidheid om langer dan 1 uur woon-werkverkeer af te leggen steeg spectaculair van 7 procent in 2007 naar 20 procent eind 2008. Het aantal vacatures waarvoor wordt geadverteerd is drastisch afgenomen.

Om aan een andere baan te komen is het netwerk en bekenden het belangrijkste kanaal geworden, op de voet gevolgd door bedrijvensites. Een aantal zaken blijken voor de financial nóg niet te veranderen. Zo zijn financiële onafhankelijkheid, eindverantwoordelijkheid dragen, waardering van collega’s en een goede balans werk/privé nog steeds de vier belangrijkste doelen die worden nagestreefd in het werk.

Ook in de top drie redenen om over te stappen zijn nog geen significante wijzigingen te ontdekken: beloning, inhoud, uitdaging in het werk én werksfeer. Werving en selectie bureau’s mogen nu minder vaak worden ingezet bij het bemiddelen, maar in de “oriëntatie” op een nieuwe werkgever scoren ze nog erg hoog, net als bedrijvensites, financiële vakbladen en tijdschriften.

Stabilisering na forse krimp
De arbeidsmarkt voor finance professionals bleef tot en met het laatste kwartaal van 2008 redelijk stabiel, met slechts een lichte krimp van -4 procent. De daling was echter duidelijk ingezet met een krimp in november van -5 procent en in december van -8 procent.

Het eerste kwartaal van 2009 laat zien dat ook voor finance professionals het beeld snel is verslechterd. Ten opzichte van 2008 is het aantal printvacatures in het eerste kwartaal afgenomen met -30 procent. De ontwikkeling in het aantal online vacatures van Monsterboard en Nielsen Media bevestigen dit beeld. Hierbij steekt finance, samen met inkoop, legal en civiele techniek, nog relatief gunstig af ten opzichte van de totale vacaturemarkt voor ervaren HBO-ers en WO-ers.

Deze daalt namelijk in het eerste kwartaal met 40 procent. De hardste klappen vallen in ICT, techniek, marketing & communicatie en HRM. Hiermee tendeert de arbeidsmarkt voor hoog opgeleide financials, na jaren van schaarste, naar evenwicht. Een overschot is voorlopig niet in beeld.

Vanuit Bachelors- en Masters-opleidingen blijft de instroom op de arbeidsmarkt al jarenlang stabiel waarbij het niet meer vanzelfsprekend is dat de bedrijfseconomisch afgestudeerden ook in een finance functie terechtkomen. Daarnaast is de finance functie in crisistijd essentieel. Topics als verscherping van risicomanagement, flexibilisering van de bedrijfsvoering, (vaste) kostenreductie, betere informatievoorziening en procesvereenvoudiging vragen om een leidende en uitvoerende rol van financials.

De ingezette daling van het aantal vacatures in januari en februari lijkt af te vlakken in de maand maart. Het is echter nog te vroeg om te kunnen spreken van een stabilisering. Feit is dat de dalende beweging zich niet verder heeft doorgezet.

Groei-segmenten
De krimp in het aantal vacatures tekent zich af over vrijwel alle finance functies. De meest gevraagde functie in finance blijft de business controller, op gepaste afstand gevolgd door de financial controller. Deze twee functies laten ook een lichte opleving zien in de maand maart.

De branches die het sterkste onder druk staan zijn de industrie, handel en zakelijke dienstverlening. De financiële instellingen hebben met name eind 2008 fors in moeten leveren, met een krimp rond de 15 procent scoren ze in het eerste kwartaal van 2009 beduidend beter dan het overall gemiddelde.

De non-profit is een groeimarkt met een aantal opvallende branches. De zorg, rijksoverheid en onderwijs groeien minimaal. De lokale overheid ontpopt zich als de grootste groeier.

Hoe ontwikkelt zich de arbeidsmarkt voor hoogopgeleide financials in bedrijfseconomische functies? Welke functies worden het meest gevraagd? Wat zijn de beweegredenen voor financials om van werkgever te wisselen? Zijn er trends te ontdekken? Vragen die zowel voor werkgevers als en werknemers actueel zijn in een nog steeds schaarse arbeidsmarkt.

Yacht monitort continu de financiële arbeidsmarkt voor ervaren, hoger opgeleide financials. Per kwartaal worden de Nielsen Media Statistieken, arbeidsmarktgedrags onderzoeken van de Intelligence Group en de Monsterboard Employment Index door Yacht bewerkt, geanalyseerd en uiteindelijk gepubliceerd.

mr.drs. E. Kolthof is werkzaam als Competence Director Finance bij Yacht

Gerelateerde artikelen