Marcel Rotteveel CFO Facilicom Group

Marcel Rotteveel volgt Maartje Bouvy op.

Marcel Rotteveel start per 1 juni 2023 als nieuwe CFO van Facilicom Group. Hij volgt daarmee Maartje Bouvy op. Samen met CEO Eric Otto vormt Rotteveel het Concern Directie Team. Ook zal hij zitting nemen in het Algemeen Bestuur van Facilicom Group. De Centrale Ondernemingsraad heeft inmiddels positief geadviseerd op de benoeming.

Rotteveel is sinds 2013 in dienst bij Facilicom als Directeur Business Control van Trigion Beveiliging. In die functie was hij een belangrijke motor achter de groei en professionalisering van de beveiligingsactiviteiten van het concern. Eerder was hij financieel directeur bij SKON Kinderopvang (het huidige Partou) en vervulde hij diverse financiële functies bij PLUS Retail. Daarnaast is Rotteveel actief in de brancheorganisatie Particuliere Beveiliging, onder meer als voorzitter van de CAO-commissie.

In zijn nieuwe functie vormt Rotteveel een team met Facilicom Group CEO Eric Otto.

Het zoeken naar een opvolger van Rotteveel bij Trigion Beveiliging is inmiddels gestart.