Marc Canisius, CFO Pathé: ‘Communicatie skills steeds belangrijker’

De Pathé Groep is actief in verschillende Europese landen waaronder Nederland, Frankrijk, Engeland, Zwitserland en Italië. De hele groep heeft een omzet van zo'n 900 miljoen euro. Marc Canisius is in 1997 begonnen bij Pathé Nederland als controller. In 2002 werd hij benoemd tot Director Finance & Administration, de hoogst verantwoordelijke voor finance.

Canisius heeft onlangs een grote bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van een nieuwe strategie voor Pathé Nederland die handig inspeelt op product markt combinaties en demografische veranderingen. Ook in de financiële functie ziet Canisius grote veranderingen op ons afkomen. Zo zijn financials door de vergrijzing steeds moeilijker te vinden. Het outsourcen van niet-basis processen biedt uitkomst, maar de kennisspecifieke finance functies moeten in eigen huis vervuld worden, vindt Canisius.

Hoe omschrijft u uw rol in de organisatie?
‘Naast Finance ben ik ook verantwoordelijk voor IT, HR en juridische zaken. Daarnaast ben ik sterk betrokken bij alle overige strategische disciplines. Het is dus een hele brede rol. Dit past goed in onze organisatie. Pathé is een bedrijf waar je ideeën kunt uitdragen. Zolang de kwaliteit van je reguliere werk geborgd blijft , kan je altijd suggesties inbrengen voor het verbeteren van de organisatie. Het is dus geen afgebakende rol, overigens dit geldt voor iedereen die werkzaam is bij Pathé.’

Waar staan jullie als organisatie en wat voor ambities hebben jullie voor de toekomst?
‘Pathé heeft nooit echt een geschreven strategie gehad. De focus heeft altijd gelegen op het vergroten van ons marktaandeel door meer bioscopen te openen en zo onze capaciteit uit te breiden. Het afgelopen jaar hebben we veel meer dan voorheen over de lange termijn nagedacht. Als we namelijk nu niks doen wordt onze doelgroep op termijn kleiner en zal onze omzet naar verwachting slinken. Daar liggen vooral demografische redenen aan ten grondslag. We zijn daarom een strategie gaan ontwikkelen die onze toekomst veilig stelt en ons in staat stelt onze business autonoom te laten groeien. Onze visie is dat Pathé meer is dan alleen film. In het verleden hebben we ons erg gefocust op het concept ‘one size fits all’, dus een grote bak popcorn en cola voor zowel een 5 als een 80-jarige. De nieuwe strategie is meer gericht op markten doelgroepsegmentatie en productdifferentiatie. We gaan wel door met het openen van nieuwe bioscopen, maar gaan ook nieuwe producten ontwikkelen om nog beter aan het wensenpakket van onze klanten te kunnen voldoen. Onze doelgroep 15 tot 25 wordt kleiner. Om onze omzet toch stabiel te houden, zullen we ons daarom in de toekomst meer gaan richten op de groep 25 en ouder. We zijn al begonnen met onder andere opera, concerten, ladies night, kids club, art house films (voor doelgroep 50+), et cetera. Verder gaan we door met het professionaliseren van onze horeca. We hebben ook een nieuwe internetstrategie ontwikkeld. We willen meer omzet halen uit internet. Niet alleen door kaartverkoop, maar ook andere vormen van dienstverlening. We zijn onze nieuwe strategie momenteel aan het uitrollen.’


Welke rol speelt u hier als CFO in?

‘Behalve dat ik het initiatief voor de nieuwe strategie heb genomen, heb ik mijn schouders onder dit project gezet om de mensen ervoor te enthousiasmeren. Het ontwikkelen van de strategie is pas de eerste fase. We hebben nu een goed beeld over waar wij naar toe willen en wat we willen bereiken. De afzonderlijke ‘afdeling’ strategieën zijn gereed, de KPI’s zijn duidelijk, echter we hebben nog een lange weg af te leggen totdat we kunnen zeggen, de strategie staat als een huis. Het sturing ‘dashboard’ zijn we momenteel aan het vormgeven, echter wat veel moeilijker is, is de mindset verandering die wij willen doorvoeren. De mindset heeft hier alles te maken met service verlening. Ik speel ook een rol in het communiceren van de strategie naar de mensen op de werkvloer toe. Zij moeten de strategie niet alleen begrijpen, maar moeten ook heel goed weten wat zij kunnen bijdragen om de strategie tot een succes te maken. Ik heb een bedrijf gezocht dat ons strategische plan heeft vertaald naar een communicatieplan. Dit leest als een stripverhaal en werkt erg goed om bewustwording te creëren.’

Welke trends ziet u in de financiële functie?
‘Het is in mijn mening onmogelijk om een strategie te ontwikkelen zonder commitment te krijgen van de finance discipline. Finance hoeft het niet eens te zijn met alle aspecten van de strategie, maar moet het uitrollen van een strategie wel ondersteunen. Finance verzamelt, analyseert en rapporteert de stuurinformatie op basis waarvan het management beslissingen kan maken. Communicatie skills worden daarin steeds belangrijker. De boekhouder van vroeger bestaat niet meer. Ik zie verder dat er de laatste jaren de sterke tendens is dat de CFO en de CEO als het ware samen een tandem vormen. Wat je de afgelopen jaren ook vaak ziet, is dat een CFO doorgroeit naar een CEO functie.’

Vindt u dat laatste een positieve ontwikkeling?
‘Dat hangt helemaal van de persoon af. Zowel de CFO als de CEO moeten een visie hebben en die kunnen vertalen in een strategie. Persoonlijk vind ik dat een CFO de bewaker is van de strategie en de CEO meer de communicator is. De CFO praat weliswaar met de banken en aandeelhouders, maar niet elke CFO heeft de competenties in huis om echt met de buitenwacht te praten. Dit is wel een belangrijke voorwaarde. Communicatievaardigheden zijn van wezenlijk belang voor de hedendaagse financial.’

Wat is uw visie over hoe de financiële functie kan verbeteren in de toekomst?
‘Financiële mensen hebben vaak de neiging een verhaal heel zwart-wit te zien. Zo wilde laatst een finance medewerker het uitrollen van een nieuw verkoopproces stopzetten, omdat er iets fout ging met een product dat wij nog niet eens verkopen. Wij hebben in onze finance strategie bepaald dat de finance afdeling in de komende jaren veel meer service moet gaan verlenen aan onder meer de interne stakeholders. Ook moeten zij het aantal procedures met 75 procent laten afnemen en de administratieve werkdruk in onze theaters met minimaal 25 procent. We moeten onze mensen trainen, zodat ze ook met minder procedures de goede dingen gedaan krijgen. Dit zijn geen gemakkelijke uitdagingen, maar de financiële man of vrouw moet in staat zijn om naast de normale werkzaamheden over dit soort vraagstukken na te denken.’

Hoe denkt u dat de financiële functie er over tien jaar uitziet?
‘Ik ben bang dat die er heel anders uitziet over tien jaar. Ook dat heeft met demografische factoren te maken. Ik ben bang dat we in de toekomst een zwaar tekort aan financials gaan krijgen door de vergrijzing. Organisaties moeten het dus efficiënter gaan doen. Het aantal processen dat intern wordt afgehandeld zal minder worden. Wij hebben laatst de eerste stap gezet door onze salarisadministratie te outsourcen. Het zou mij niet verbazen als we op termijn ook andere onderdelen van onze administratie gaan uitbesteden. Ik ben echter wel van mening dat we de kennisspecifieke functies, zoals controllers of financial accountants, niet kunnen outsourcen. Deze mensen zullen over tien jaar moeilijker te vinden zijn. Ik denk dat dit wel een bedreiging is die op ons afkomt. Verder zullen veel meer mensen over tien jaar vanuit huis werken. De virtuele werkomgeving is sterk in opkomst.’

Kunt u een voorbeeld geven van een financieel project dat momenteel speelt?  
‘We zijn bezig met de ontwikkeling van een Tax Control Framework (TCF). We hebben net een zeer lastige belastingcontrole gehad die twee jaar heeft geduurd. Dat heeft ons enorm veel werk gekost. Voor onze TCF gaan we een convenant met de Belastingdienst sluiten. We hebben daarvoor al onze risico’s en controls specifiek in kaart gebracht. We nemen nu in feite de controle van de Belastingdienst over. Hiermee kunnen de toekomstige belastingcontroles anders vormgegeven worden en het risico van belastingverassingen voorkomen. Ook hebben we recentelijk een nieuw incassosysteem geïntroduceerd, vooral voor onze Pathé Unlimited kaarten. De verschuldigde bedragen voor deze kaarten worden namelijk via incasso geïnd op de rekeningen van onze klanten. Soms staat hier onvoldoende geld op of zijn er andere problemen. Dat gaat om heel veel klanten die we onmogelijk met de hand kunnen bedienen. Met deze nieuwe soft ware zijn we tevens instaat storneringen alsnog achteraf te innen en kunnen de juridische incasso voor hardnekkige wanbetalers volledig geautomatiseerd afhandelen.’

Pathé draaide recentelijk een van de beste weken ooit. Hoe verklaart u dit succes?
‘Even heel arrogant. Wij zijn een topbedrijf met een uitstekend managementteam. Dit succes komt niet uit de lucht vallen. Wij zijn al jaren bezig met het professionaliseren van de organisatie. Dat zit hem in allerlei zaken: programmeren, zitcomfort, availability, lekkere stoelen, bediening, assortiment, noem maar op. Ook het filmaanbod en de weersomstandigheden hebben meegespeeld, maar de bovenstaande factoren hebben zeker een hele grote bijdrage geleverd. We hebben beter gepresteerd dan de branche zelf, evenals onze collega’s in Frankrijk, Italië en Zwitserland.’

TEAM
Van links naar rechts: Willemijn Schoonderbeek (auditor), Marc Canisius (Directeur Finance & Administration), Barry de Bruin (IT Manager), Johan Koehof (Financieel Manager)
Bedrijf: Pathé Nederland
Omzet: 90 miljoen euro
Aantal fte: 500
Aantal fte in financiële functie: 17
Typering team: Een gecommitteerd, hardwerkend en professioneel team
Belangrijkste issue: Uitrollen van de nieuwe strategie
Financiële systemen: Agresso, Hyperion, (binnenkort) SAP

PERSOONLIJK
Naam: Marc Canisius
Functie: Director Finance & Administration
Leeftijd: 49
Opleiding: HEAO Bedrijfseconomie / HOFAM / MBA
Loopbaan: Begonnen in de accountancy bij Ernst & Young. Vervolgens werkte Canisius als controller voor een Amerikaans handelshuis. Daarna is hij aan de slag gegaan bij Michael Page als controller voor Nederland, België en Duitsland. In 1997 begon hij als controller bij Pathé. In 2002 werd hij benoemd tot CFO.
Hobby’s: Films (favoriete film is GLADIATOR) en squash

Gerelateerde artikelen