Managen risico’s in supply chain cruciaal voor waarde creatie

Bedrijven die actief hun risico's in de supply chain managen, kunnen hun bedrijfsresultaat met 14% verhogen ten opzichte van de concurrentie. Dit blijkt uit internationaal onderzoek van Roland Berger Strategy Consultants.

Door bijvoorbeeld meer kortlopende productvariaties te lanceren, hogere voorraden aan te houden, nauwer samen te werken met een kleinere groep leveranciers en meer uit te besteden, zijn bedrijven beter in staat te voldoen aan de wensen van de veeleisende consument.

Risico’s en cash
Als bedrijven succesvol en concurrerend willen blijven én daarnaast willen inspelen op de behoeften van de klant moeten ze actief de risico’s managen in de supply chain. “Het risico niveau in de waardeketen is een kritische factor in het optimaliseren van de prestaties,” aldus Alexander Belderok, partner bij Roland Berger in Nederland. “Dus bedrijven die hun omzet en winst willen verhogen, moeten actief de supply chain risico’s managen. De complexiteit in de waardeketen zal toenemen; een toename van de voorraden en de uitstaande vorderingen. Bredere portfolio’s en kortere levenscycli verhogen de behoefte aan voorraden. Bedrijven die hogere risico’s accepteren hebben vaak een langere kasconversiecyclus. Het nemen van meer risico’s om het bedrijfsresultaat te verhogen, vereist dus meer bedrijfskapitaal.”
______________________________________________________________________________
In 5 dagen alle aspecten van werkkapitaal optimalisatie | 35 PE Punten
Wilt u de financiële structuur van uw organisatie verbeteren en daarmee een betere cash- concurrentiepositie bereiken? Volg dan de vijfdaagse Masterclass Strategisch Werkkapitaal Management. Ontvang praktische tips, laat u inspireren door een business case en volg de interactieve management game. Meld u direct aan.
______________________________________________________________________________

Minder toeleveranciers…

Niet alleen de hoeveelheid voorraad kan worden aangepast, ook het herzien van de hoeveelheid leveranciers is een manier van supply chain management waarmee de resultaten te verhogen zijn. Belderok: “Door terug te vallen op een kleinere groep leveranciers stelt het bedrijf zich afhankelijk en kwetsbaar op, maar het bedrijf blijft flexibel en kan sneller reageren op de wensen van de consumenten.”

…en meer uitbesteden
Bedrijven kunnen ook flexibeler worden door meer uit te besteden, zoals activiteiten binnen R&D of productie. Echter dit maakt de waardeketen complexer. Belderok: “Een wereldwijd en goed ontwikkeld netwerk brengt hogere risico’s met zich mee, maar kan van vitaal belang zijn in het bouwen van een sterkere internationale aanwezigheid en het dichter bij de klant komen. Bedrijven moeten een holistische blik hebben en flexibel zijn om risico’s te kunnen nemen. Een bedrijf dat toezicht houdt op de leveranciers, fabrikant, groothandel, retailer en consument én de transparantie tussen al deze partijen kan waarborgen, is in staat supply chain risico’s op het juiste niveau in te schatten en te managen,” aldus Belderok.

Bron: Roland Berger

Gerelateerde artikelen