‘Managementskills, mensen en systemen’ – Onno Draaisma, Hyperion

fallback
'Uitdaging voor de CFO? Dat is afhankelijk van de soort CFO. De uitdagingen van een financieel directeur van een holding, zijn compleet anders dan die van een werkmaatschappij. Welke functie wil de holding spelen? Wat is de toegevoegde waarde ervan voor werkmaatschappijen? Dat zijn vragen die de financieel directeur van een holding zich moet afvragen.

Kiest de holding ervoor puur als investeringsmaatschappij te fungeren, dan zal de CFO zich met name richten op de transparantie van cijfers. Systemen en mensen zijn dan minder van belang. Dat in tegenstelling tot het werk van de CFO bij een holding die de werkmaatschappijen support. Zo’n CFO is meer coach. Zijn uitdaging is om processen te analyseren en best practices vast te stellen. De CFO van een werkmaatschappij zit dichter op de operatie en ondersteunt de executive. In samenwerken, meedenken en analyseren ligt dan de uitdaging.’

Ondersteuning voor de CFO
‘Management skills, mensen en systemen. Dat is de drie-eenheid die van een CFO een succesvol CFO maakt. De financieel directeur heeft steeds meer informatie nodig, ook kennis van buiten. Systemen maken het voor de financieel directeur eenvoudiger die informatie te gebruiken om naar de toekomst te kijken. Want naar voren kijken is naar mijn idee altijd belangrijker dan terugblikken. De vooruit van een auto is toch ook altijd groter dan de achteruitkijkspiegel? De mensen in een bedrijf spelen daar ook een belangrijke rol in. De CFO moet een people manager zijn; zijn mensen de ruimte geven zich te ontwikkelen. Niet alleen de attitude van de financieel directeur moet immers pro-actief zijn, maar ook die van de mensen om hem heen.’

<In control of in business?
‘Finance regeert de wereld. De CFO moet daarom steeds meer een geweten en een coach zijn. Hij of zij dient zich te bekommeren om de toekomst van de onderneming. De financieel directeur die zich richt op de besluitvorming in de toekomst bereikt mijns inziens veel meer, dan zijn collega die zich puur met de cijfers bezighoudt. Het voorspellend vermogen is belangrijk. Als je het mij vraagt is de CFO dus in business. Maar daarbij mag hij nooit de controltaak uit het oog verliezen.’

Onno Draaisma (1959) Managing Director van Hyperion in Utrecht rondde de studie commerciële economie in 1982 af. Vervolgens vervulde hij diverse sales functies bij achtereenvolgens Bull Nederland, Baan Nederland en J.D. Edwards Benelux. In 2001 werd Draaisma verkozen tot Sales Manager of the year. Inmiddels werkt hij zo’n twee jaar als Managing Director bij Hyperion.

Hyperion is wereldwijd marktleider in Business Performance Management-oplossingen. Het bedrijf levert aan ruim 9.000 klanten geïntegreerde applicaties. Hyperion telt meer dan 2.500 medewerkers in 20 landen en is daarnaast in 25 landen vertegenwoordigd door middel van verkoopkantoren. In het fi scale jaar 2004 realiseerde Hyperion een jaaromzet van 622 miljoen dollar.

Gerelateerde artikelen