Management essentials voor finance professionals

Over management- en leiderschap worden vrachtwagens vol geschreven. In zijn nieuwste boek "De managementmonologen: Kompas in de managementjungle" kijkt Gyuri Vergouw naar de methoden en ideeën die de tand des tijds doorstaan hebben. Kortom, wat is 'serious business' en wat is 'money business'?

Het boek is verdeeld in 13 monologen die ieder een managementthema uitlichten. Onder andere managementmodellen, leiderschap, agile, gedragsverandering en natuurlijk financiën komen voorbij. 

Voor finance professionals zitten er een hoop waardevolle lessen en inzichten bij. Bijvoorbeeld over governance & compliance

De morele of ethische doelstelling van governance is ervoor te zorgen dat er in organisaties een structuur bestaat die het goede verzekert en ongewenst gedrag vermijdt. Compliance richt zich in de kern op het voldoen aan de heersende wet- en regelgeving en de interne regels en procedures. Compliance ziet toe op good governance. Organisaties moeten kunnen aantonen alles gedaan te hebben om kwalijke praktijken te voorkomen en te ontdekken. En als het misgaat, moet men hier op gepaste wijze op reageren. 

Over morele en ethische zaken werd door de Grieken al heftig gediscussieerd. De Grieken kwamen tot de conclusie dat je door het slechte te doen, namelijk onrechtvaardig te handelen, je het goede (voor jezelf) bereikt, namelijk zo veel mogelijk materiële en immateriële welvaart en dus geluk. De Grieken zagen zich door deze gedachtegang geplaatst voor een onoplosbaar dilemma, want onethisch gedrag leidde dus tot geluk. 

De problematiek rond zelfverrijking en graaien kent dus een lange geschiedenis. Nog steeds zijn ethiek en integriteit vaak het kind van de jaarrekening als er veel geld te verdienen valt. Het moreel kompas werkt dan plots niet meer. De praktijk leert dat organisaties pas serieus aandacht aan governance en compliance geven na een incident met (grote) reputatieschade. Dit maakt van beide onderwerpen kritieke succesfactoren, ze zorgen voor een license to operate

Hoe krijg je als finance of compliance professional het managementteam en de medewerkers van je organisatie compliant? 

Good governance moet onder meer voorzien in een goed werkende compliancefunctie, compliance moet zorg dragen voor good governance. De ene hand wast de andere. Zowel governance als compliance is sterk juridisch getint en wordt gedragen door wetten, regels en gedragscodes. Er wordt wat af-gereguleerd met als oorzaken schandalen zoals Enron, de bankencrisis, de Eurocrisis en de groeiende macht van techbedrijven als Google en Facebook… 

Maar gaat meer regelgeving de consument en mensheid beschermen? Dat lijkt Vergouw niet waarschijnlijk. De verlokkingen van mogelijke winsten zijn voor veel organisaties, managers en medewerkers blijkbaar groter dan de angst voor verliezen. En als er al managers ter verantwoording worden geroepen leidt dit zelden tot nooit tot een veroordeling of terugbetaling van ten onrechte verkregen gelden. 

Mensen zijn zich bovendien zeer bewust van het overschrijden van gedragsnormen. Denk bijvoorbeeld aan de wijze waarop je je eigen product profileert ten opzichte van een concurrent (denk aan de browsers van Microsoft). Hoe ver mag je daarmee jezelf bevoordelen? Bedrijven en managers zoeken vaak de grenzen op, juist om te ontdekken waar deze liggen. Je weet pas waar de grens ligt als je er overheen bent gegaan. De auteur denkt dat in 99% van de gevallen managers en medewerkers zich volledig bewust zijn of ze grenzen hebben overschreden of niet. 

Kunnen governance- en compliance professionals tegenwicht bieden aan de altijd op de loer liggende verlokkingen van het geld? En hoe organiseer je dat dan? Het begint allemaal aan de top. Van onbesproken gedrag en gezaghebbend, zo zien medewerkers hun topmanagers het liefst. Is het topmanagement echter bezig met zelfverrijking en steunt men gedragscodes en compliance niet, vergeet het dan maar. 

De volgende stap is zorgdragen voor een zorgvuldig besluitvormingsproces. Vragen die hierbij beantwoord moeten kunnen worden: zijn onze zakenpartners te vertrouwen, belandt het geld op de juiste plek en niet via allerlei schimmige constructies in de zakken van duistere figuren, doorbreken we handelsembargo’s of niet? Een goed en herleidbaar besluitvormingsproces stelt de organisatie daarbij in staat om risico’s tijdig te identificeren, mitigeren en controleren. Mocht een keuze verkeerd uitpakken (bijvoorbeeld een corrupte zakenpartner of medewerker) dan kan de onderneming aantonen er alles aan gedaan te hebben wat redelijkerwijs mogelijk was. 

Om echt impact te hebben moeten governance- en compliance professionals een goede relatie hebben met het businessmanagement, hiermee regelmatig in directe verbinding staan en als betrouwbare en geloofwaardige collega’s functioneren. Deze professionals gaan verder dan het opstellen van checklists of het controleren van de navolging van regels en procedures. Dat zal de organisatie niet veel verder brengen dan wachten op het volgende moment waarbij de regels worden overtreden. Echte professionals houden management en medewerkers een spiegel voor en worden gezien als volwaardige en serieus te nemen gesprekspartners. 

De managementmonologen – Kompas in de managementjungle


Met De managementmonologen biedt auteur, consultant, toezichthouder en ondernemer Gyuri Vergouw ons een kompas voor het managementoerwoud. Zijn verhalen zijn gebaseerd op 30 jaar praktijk- en advieservaring, 20 jaar hoofdredacteurschap bij ManagementSite.nl en diepgaand literatuuronderzoek. Eerdere publicaties van zijn hand zijn onder meer Het dodo-effect, Commitment en De Strafschop.

>>> Bestel het boek hier <<<

Gerelateerde artikelen