Mag je bij inbreng onderneming in BV je pand privé houden?

fallback
Een ondernemer wil zijn eenmanszaak zonder belastingheffing - geruisloos - omzetten in een BV. Tot het ondernemingsvermogen van de eenmanszaak behoort het bedrijfspand. De vraag is of dit pand in het kader van de geruisloze omzetting mag worden onttrokken naar privé.

Recent heeft staatssecretaris Wijn van Financiën in een besluit aangegeven dat dat mag. Het kan hierbij zowel gaan om vermogensbestanddelen die tot het keuzevermogen (zouden) behoren als om vermogensbestanddelen die tot het verplicht ondernemingsvermogen behoren.

Wel is het zo dat hetgeen wordt ontrokken geen (zelfstandig deel van een) onderneming mag vormen. Wijn keurt ook goed dat voor de bepaling van de winst uit onderneming van de onderneming die wordt omgezet, de onttrekking van een of meerdere vermogensbestanddelen kan plaatsvinden op het moment onmiddellijk voorafgaand aan het overgangstijdstip. Voorwaarde is dan wel voor de toepassing van het belastbaar resultaat uit overige werkzaamheden respectievelijk de heffingsgrondslag voor sparen en beleggen eveneens bij dit tijdstip wordt aangesloten.

Gerelateerde artikelen