Maakt u al gebruik van vrijblijvend schenken?

fallback
Een populaire manier om iets te doen aan het successierecht - de belasting over de erfenis - is de zogenaamde papieren schenking. Men laat dan bij de notaris een akte opmaken waarin de schenker zich aan de kinderen voor een bepaald bedrag schuldig verklaart.

De kinderen krijgen een vordering die pas opeisbaar is bij het overlijden van de ouders. Met andere woorden, de kinderen krijgen alleen iets op papier. Langs deze weg kan gebruik worden gemaakt van de vrijstelling en/of de lage tariefschijven van het schenkingsrecht. Dit werkt echter alleen maar als de schenker jaarlijks een zakelijke rente betaalt over de schuld De kinderen moeten die rente echt ontvangen.

Op 1 januari 2003 is het nieuwe schenkingsrecht in werking getreden. Dit biedt een interessant alternatief voor de papieren schenking. Hierbij kunt u denken aan een combinatie van twee bijzondere schenkingsvormen: de schenking onder bewind en de herroepelijke schenking. Bij een schenking onder bewind wijst de schenker iemand aan die het geschonken vermogen gaat beheren. Dat kan hij ook zelf zijn. Zo zou vader aan zijn zoon een effectenportefeuille kunnen schenken met de clausule dat vader het beheer daarover blijft voeren. Zoonlief kan dan nog niet over het vermogen beschikken.

Dit kan worden gecombineerd met herroepelijk schenken. Daarbij behoudt de schenker zich het recht voor het geschonkene altijd terug te mogen vragen. Dit werkt natuurlijk alleen maar voorzover de begiftigde het geschonkene nog niet heeft opgemaakt. Door het beheer over het vermogen te voeren, kan vader voorkomen dat het vermogen wordt opgemaakt. Zo houdt vader volledige controle en beschikkingsmacht over het vermogen en wordt toch belastingbesparing over de erfenis bereikt. Dit kan het beste via de notaris worden geregeld.

Na vijf jaar kan het kind zich tot de rechtbank wenden met het verzoek het bewind te beëindigen. Dat zal waarschijnlijk niet de bedoeling van vader zijn. Als dit toch gebeurt, kan vader de schenking herroepen en het vermogen terughalen. Zo kan hij het protesterende kind de wind uit de zeilen nemen. Een andere reden om tot herroeping van een schenking over te gaan, kan zijn dat het kind in het huwelijk treedt in gemeenschap van goederen. Het is denkbaar dat de ouders niet willen dat de schenking voor de helft ten goede komt aan de partner. Tot slot kan genoemd worden de omstandigheid dat de ouders het geschonken vermogen zelf weer nodig hebben voor het levensonderhoud. Het schenkingsrecht dat bij de schenking aan de fiscus is afgedragen, kan worden teruggevraagd als de schenking wordt herroepen.

Belang voor de praktijk?
Het nieuwe schenkingsrecht biedt nieuwe mogelijkheden tot vrijblijvend schenken. Veel mensen vinden dit een aansprekende besparingsmogelijkheid.

Gerelateerde artikelen