Loyaliteit en financiele kennis vergroten kans op topfunctie

Volgens een onderzoek naar CEO's van Monika Hamori, professor human recources aan Instituto de Empresa, maken CFO's de meeste kans om de functie van CEO te bemachtigen. Medewerkers die lang bij één bedrijf zitten in een financiële functie worden in toenemende mate belangrijker vanwege hun inzicht in kwartaalrapportages en de introductie van Sarbanes-Oxley.

Naast financiële kennis is loyaliteit aan het bedrijf een beslissende factor om de top te bereiken. In de VS hebben managers die hun hele carrière bij één bedrijf werken gemiddeld 22 jaar nodig om de hoogste functie te bereiken. In Europa is dit 24 jaar. Managers die voor vier of meer bedrijven hebben gewerkt doen er gemiddeld 26 jaar over om CEO te worden.

CEO worden gaat wel sneller dan vroeger. In 1980 kostte dit gemiddeld nog 28 jaar. In 2001 was dit reeds verminderd tot 24 jaar. Onder invloed van de steeds vlakker wordende hiërarchieën is het aantal tussenstappen voordat de hoogste functie bereikt is eveneens verkleind.

De vrouwelijke CEO heeft inmiddels ook haar intrede gedaan. In de jaren 80 waren er nauwelijks vrouwelijke CEO’s. Tegenwoordig staat er bij elf procent van de belangrijkste Amerikaanse bedrijven een vrouw aan het roer.

Tussen Europa en Amerika zijn verder enkele verschillen gemeten. CEO’s in Europa zijn jonger dan hun Amerikaanse vakgenoten (54 jaar vs. 56 jaar). Europese CEO’s hebben meer kans om hun baan te verliezen dan Amerikanen (17,6% vs. 15%). Tot slot blijven Europese CEO’s gemiddeld zeven jaar in hun functie tegen negen jaar voor Amerikaanse CEO’s.

Gerelateerde artikelen