Loslaten zonder slapeloze nachten

Je moet als leider mensen ruimte geven, maar aan de andere kant bijsturen wanneer nodig. Vijf manieren om dat goed te doen.

1.    Ken jezelf

De controle laten vieren lukt alleen wanneer een manager toegeeft dat hij last heeft van controledwang. Hij houdt alles en iedereen in de gaten. Dat geeft hem een – weliswaar onterecht – gevoel van veiligheid. Niet alles valt te sturen en niet iedereen heeft controle nodig.

Alle adviezen over 'Loslaten zonder slapeloze nachten' in deze whitepaper

2  Overwin de angst voor controleverlies

Menig mens, dus ook manager, heeft die angst. Een gevoel van controleverlies komt grotendeels voort uit onzekerheid, gebrek aan zelfvertrouwen en een hang naar perfectionisme. De meeste mensen geven van nature bovendien de voorkeur aan zekerheid boven onzekerheid.

3. Sta open voor kritiek en feedback

Managers die zich ten aanzien van hun medewerkers opstellen als een toegankelijke ‘coach’, krijgen veel te horen. Die informatie is nuttig voor het verloop van werkzaamheden. Een toegankelijke leider die laat zien open te staan voor kritiek en feedback en motiveert z’n medewerkers om met vragen of problemen naar hem toe te stappen.