Loonstrook 2013: Lage inkomens minder loon

Medewerkers met een bruto-inkomen tot 1.750 euro gaan in 2013 netto minder verdienen. Het netto-bedrag van Nederlanders met een modaal en hoger salaris valt daarentegen volgend jaar iets hoger vooruit. Opvallend is dat de loonstijging van de minimuminkomens in 2012 hiermee ongedaan wordt gemaakt.

Dit concludeert HR-softwareleverancier Raet op basis van de rekenregels die de Tweede Kamer dinsdag 27 november heeft goedgekeurd.

De hogere inkomens hebben dit jaar een voordeel, terwijl zij vorig jaar geld moesten inleveren. Deze verschillen zijn te wijten aan de gefaseerde invoering van de Wet Uniformering Loonbegrip. In 2012 is een deel ingevoerd, terwijl pas in 2013 de bijbehorende compenserende maatregelen worden doorgevoerd. Concreet betekent dit dat het belastingvoordeel voor de medewerker in 2013 ongedaan wordt gemaakt.

Door de invoering van deze wet wordt de salarisstrook eenvoudiger. Het belangrijkste verschil ten opzichte van de huidige loonstrook is dat medewerkers in 2013 niet langer een bijdrage hoeven te betalen aan de Zorgverzekeringswet (ZVW). Deze kosten komen volledig voor rekening van de werkgever waardoor medewerkers hier niet langer belasting over betalen.

Parttimers met minimumloon leveren meeste in
Medewerkers met een bruto-inkomen tot 1.750 euro gaan er in 2013 maximaal 15 euro op achteruit. Deze groep bestaat voor een groot deel uit parttimers met een laag inkomen. De middeninkomens tussen de 2.000 en 5.000 euro gaan er het meeste op vooruit. Zij houden gemiddeld 30 euro per maand extra over. Hogere inkomens boven de 5.500 euro gaan er allemaal 6 euro op vooruit.

Hoger salaris? Koopkracht daalt
De groepen medewerkers die volgend jaar meer gaan verdienen, hebben niet direct meer te besteden. De extra inkomsten uit het salaris wegen in veel gevallen niet op tegen de stijging van de vaste lasten van veel huishoudens. Maatregelen, zoals de stijging van het BTW-tarief naar 21% en het verhoogde eigen risico voor de zorg van 220 euro naar 350 euro, zorgen ervoor dat voor veel Nederlanders de koopkracht in 2013 daalt.

In 2013 treedt voor het eerst de verhoging van de AOW-gerechtigde leeftijd in werking. Medewerkers ontvangen niet meer op hun 65ste verjaardag AOW, maar ontvangen dit een maand later. Dit betekent dat medewerkers die na hun 65ste blijven werken pas een maand later de effecten hiervan op hun loonstrook zien. Dan treedt namelijk de verlaagde loonheffing in werking.

Bron: Raet

Gerelateerde artikelen