Loonstijgingen fnuiken aanpassing aan energietransitie

Loonstijgingen fnuiken aanpassing aan energietransitie
Nieuwe cao-afspraken zijn weer op het niveau van voor de coronacrisis.

In veel cao-onderhandelingen ligt een eenzijdige focus op loonafspraken. Hierdoor dreigt in veel bedrijven en bedrijfstakken de financiële ruimte helemaal opgaat aan loonsverhogingen. De financiële ruimte voor andere zaken wordt daardoor kleiner, zoals die toekomstige vaardigheden van medewerkers om mee te kunnen komen in de transitie naar een groene en digitale economie.

Dat constateert AWVN, de arbeidsvoorwaardenadviseur van werkgevers. Met een gemiddelde van 3,1 procent in maart zijn de loonafspraken terug op het niveau van vlak voor het uitbreken van de coronacrisis, voorjaar 2020. Met dit maandgemiddelde wordt de opwaartse trend in cao-afspraken voortgezet en kruipt het jaargemiddelde richting de 3 procent.

Volgens AWVN geeft het gemiddelde van de afgelopen maand aan dat de uitkomsten van de cao-onderhandelingen een vrij normaal patroon volgen waarin de loonafspraken met een vertraging de ontwikkeling van de economie volgen. Het aantal nieuw afgesloten cao’s was in maart met 23 hoger dan verwacht. In een ‘gewone’ maart-maand zijn het er 20.