Loket energiesubsidie open op 21 maart

MKB-bedrijven kunnen maximaal 160.000 euro steun krijgen.

MKB-ondernemingen waarvan de energiekosten een relatief groot deel uitmaken van de totale omzet kunnen vanaf 21 maart de Tegemoetkoming Energiekosten (TEK) aanvragen. De TEK-regeling is een tijdelijke tegemoetkoming voor energie-intensieve MKB-bedrijven voor de gestegen gas- en elektriciteitskosten.

De TEK-vergoeding is bedoeld voor energie-intensieve MKB-bedrijven die voldoen aan de MKB-definitie, met maximaal 249 medewerkers en hoogstens 50 miljoen euro omzet en/of een balanstotaal van maximaal 43 miljoen euro.

MKB-ondernemingen bij wie de energiekosten minimaal zeven procent van de omzet bedragen en die voldoen aan de overige voorwaarden van de regeling, ontvangen een vergoeding van maximaal 160.000 euro. De compensatie bedraagt de helft van de energiekostenstijging boven een vastgestelde zogenoemde drempelprijs.

Stichtingen, verenigingen en overige instellingen die voldoen aan de voorwaarden kunnen de regeling ook aanvragen. De verwachting is dat enkele tienduizenden bedrijven en organisaties in aanmerking komen.

De tegemoetkoming kan met terugwerkende kracht worden aangevraagd en loopt van 1 november 2022 tot en met 31 december 2023.

Gerelateerde artikelen