Logica en CMG gaan fuseren

fallback
De besturen van Logica en CMG maken hierbij bekend dat zij unaniem overeenstemming hebben bereikt over de voorwaarden van een aanbevolen fusie die tot de oprichting van LogicaCMG moet leiden. Op het moment van afronding van de fusie, zullen de aandeelhouders van Logica 60% en aandeelhouders van CMG 40% van de aandelen van het uitstaande gewone aandelenkapitaal van LogicaCMG bezitten.

De fusie creëert de nummer twee Europese beursgenoteerde aanbieder van IT diensten;
Een wereldwijde speler van software voor mobiele berichten en betalingen en een grotere groep met een pro forma gecombineerde omzet van meer dan GBP 2 miljard over de 12 maanden die eindigden op 30 juni 2002.

Inclusief de verwachte jaarlijkse kostenbesparingen zal de fusie naar verwachting leiden tot een aanzienlijke verbetering van de winst (voor buitengewone posten en goodwill) voor de Logica en CMG aandeelhouders in het jaar eindigend op 31 december 2003.

Op 30 juni 2002 had de grotere groep zo’n 24.000 medewerkers wereldwijd en activiteiten in 34 landen. Gecombineerd hebben Logica en CMG een complementair geografisch bereik, complementaire klanten en belangrijke competenties met een vergelijkbare industriefocus. Samen creëren zij een krachtig platform voor een betere toekomstige groei.

IT diensten
LogicaCMG zal op de Europese markten een leidende positie hebben in IT diensten met een groot aantal blue chip klanten in belangrijke industriesectoren en een betere positie bij centrale overheidsorganisaties.

Sterke geografische fit
Grote speler in het Verenigd Koninkrijk en in de Benelux markten, kritische massa in Duitsland en Frankrijk, versterkte aanwezigheid in Azië-Pacific en een wereldwijd netwerk.

Complementaire klanten en zelfde industriefocus
Verbeterd aanbod van IT diensten als gevolg van de combinatie van Logica’s en CMG’s verticale marktexpertise, met name in de publieke sector, telecommunicatie, financiële dienstverlening, energie & nutsbedrijven en industrie, distributie & transport sectoren en een bredere spreiding van klanten over een kwalitatief hoge, complementaire klantenbasis, met zeer kleine overlap, die mogelijkheden biedt voor cross-selling.

Belangrijkste competenties
Verbeterde positie in consulting, systeemintegratie, business process outsourcing en applicatie management; en beter gepositioneerd om diensten met toegevoegde waarde te bieden aan multinationale klanten.

Draadloze telecommunicatie
In draadloze telecommunicatie creëert de fusie een sterkere wereldwijde speler in de zich snel ontwikkelende software-industrie voor draadloze verzending van berichten en betalingen.

Biedt een sterkere concurrentiepositie in nieuwe generatie technologieën, inclusief multi- media messaging, unified communications, draadloze internet- en mobiele betalingen;
Vergroot de totale klantenbasis, die een beperkte overlap heeft, en mogelijkheden biedt voor cross selling wereldwijd en biedt mogelijkheden om opbrensten van research & ontwikkelingsuitgaven te optimaliseren en de marketing, verkopen en distributie van back office activiteiten te rationaliseren.

Synergieën, financiële voordelen en planning integratie
Naar verwachting zullen de jaarlijkse operationele kostenbesparingen voor LogicaCMG circa GBP 60 miljoen bedragen.** Ongeveer de helft van het jaarlijkse voordeel uit kostenbesparingen zal naar verwachting worden gerealiseerd in het boekjaar eindigend op 31 december 2003, en de rest in het jaar eindigend op 31 december 2004. De totale kosten om deze besparingen te realiseren worden geschat op circa GBP 80 miljoen.

Een grote prioriteit van de directie en het management van LogicaCMG is het tot stand brengen van een succesvolle integratie van Logica en CMG, met behoud van de sterke punten van de cultuur, het management en de zakelijke praktijken van iedere groep en die de efficiënte realisatie van de verwachte kostenbesparingen mogelijk moet maken. De integratiestrategie is opgesteld door de beide managementteams en een gedetailleerde planning wordt gemaakt voor een snelle implementatie volgend op de afronding van de fusie. Als onderdeel van dit proces zullen medewerkers en werknemersvertegenwoordigersorganisaties worden geraadpleegd in de relevante rechtsgebieden.

Bestuur en management
Het bestuur van LogicaCMG zal uit een evenwichtige samenstelling bestaan van Logica en CMG bestuurders. Cor Stutterheim zal de functie van Non-Executive Chairman vervullen, Helmut Mamsch die van Deputy Chairman en Martin Read wordt de Group Chief Executive Officer van LogicaCMG. Seamus Keating wordt de Group Chief Financial Officer van LogicaCMG. Jim McKenna wordt Chief Executive van de operaties in het Verenigd Koninkrijk en Ierland, Alistair Crawford, Chief Executive van Continentaal Europa en Ian Taylor Group Human Resources Director.

Structuur transactie en tijdspad
De fusie zal tot stand worden gebracht door middel van een “scheme of arrangement” als bedoeld in Section 425 van “The Companies Act”. Naar verwachting zal de officiële documentatie met betrekking tot de fusie binnenkort algemeen verkrijgbaar worden gesteld. Het is de verwachting dat de fusie voor het einde van het huidige kalenderjaar zal worden afgerond.

LogicaCMG blijft genoteerd aan de London Stock Exchange en zal een tweede notering aanvragen aan Euronext Amsterdam. Deze laatste notering zal naar verwachting zijn verkregen op het moment van de fusie.

In reactie op de fusie zei Cor Stutterheim, Executive Chairman van CMG:
“Ik ben verheugd dat CMG en Logica hun krachten bundelen om een van Europa’s belangrijkste aanbieders van IT diensten te worden met een complementaire aanwezigheid in draadloze telecommunicatie. Beide ondernemingen hebben excellente reputaties, blue chip klanten en talentvolle medewerkers. Samen zullen we een sterkere partij zijn die in staat is om significante toegevoegde waarde te leveren voor aandeelhouders, klanten en medewerkers.”

Martin Read, Chief Executive van Logica zei:
“Het samengaan van Logica en CMG creëert een Europees ‘powerhouse’ in IT diensten en draadloze telecommunicatie. De nieuwe combinatie combineert Logica’s leiderschap in project management en strategische focus op wederkerende oplossingen met CMG’s uitzonderlijke vaardigheden op het gebied account managemen. Beide ondernemingen delen een gemeenschappelijke ambitie, visie en verplichting naar toekomsig succes. Samen creëren zij een krachtig platform voor een betere toekomstige groei.”

Gerelateerde artikelen