Liftfabrikanten moeten kartelschade vergoeden

Woningcorporaties verhalen tientallen miljoenen op Kone en Otis.

Liftfabrikanten Kone en Otis hebben 37 woningcorporaties een forse schade berokkend door jarenlang onderlinge prijsafspraken te maken. De schade zou in de tientallen miljoenen euro’s lopen. De liftbedrijven zijn aanspraken voor deze schade, zo oordeelt de Rotterdamse rechtbank.

Dat meldt de vereniging van huurcorporaties Aedes. De 37 woningcorporaties hebben tijdens het liftenkartel (1998 – 2004) liften laten installeren, renoveren en onderhouden door Kone en Otis. De rechtbank Rotterdam is van oordeel dat de corporaties daarvoor te veel hebben betaald. De liftfabrikanten hebben daarmee de prijzen van liften en daaraan verwante diensten op onrechtmatige wijze opgedreven.

De precieze schade die de corporaties hebben geleden wordt in een aparte procedure (de schadestaatprocedure) vastgesteld. De rechtbank heeft wel al laten doorschemeren dat er sprake is van ‘zeer aanzienlijke schade’. Een door De Glazen Lift ingeschakelde mededingingseconoom beraamde dat de schade zeker tientallen miljoenen euro’s bedraagt.

De woningcorporaties vechten samen via De Glazen Lift al jaren voor compensatie van de geleden schade. “Het vonnis van de rechtbank Rotterdam is voor ons een absolute mijlpaal”, jubelt Rob Haans namens De Glazen Lift. “Kone en Otis hebben jarenlang elke aansprakelijkheid voor schade van de hand gewezen. Met dit vonnis sluit het net zich rond de twee liftfabrikanten. Zij zullen de corporaties moeten compenseren voor de meerprijzen. Kone en Otis kunnen niet wegkomen met illegale winsten, die ten koste gaan van betaalbare woningen voor onze huurders en woningzoekenden.”

De Europese Commissie stelde reeds in 2007 vast dat vijf liftfabrikanten, waaronder Otis en Kone, tussen 1998 en 2004 verboden kartelafspraken hadden gemaakt. Het ging daarbij om marktverdelingsafspraken, prijsafspraken en andere afspraken om niet te concurreren voor nieuwbouw, renovatie en onderhoud van liften in Nederland.

De Europese Commissie legde de liftfabrikanten voor deze ernstige kartelinbreuk een boete op van bijna een miljard euro. Dat was één van de hoogste boetes die ooit door de Commissie voor kartelovertredingen is opgelegd.

Stichting De Glazen Lift is opgericht voor en door woningcorporaties. Zij hebben in 2008 de krachten gebundeld om compensatie te krijgen voor de schade die de liftfabrikanten hebben veroorzaakt met hun illegale kartelgedrag. De aangesloten corporaties beschikken over ruim zesduizend liften en vormen de grootste homogene groep van lifteigenaren in Nederland.

 

 

Gerelateerde artikelen