Lichte versnelling in CAO-onderhandelingen

In de eerste vijf maanden van 2015 zijn er 125 cao's afgesloten. Dit is een laag aantal ten opzichte van voorgaande jaren, maar het tempo waarin cao's worden afgesloten lijkt te versnellen.

Dit meldt werknemersvereniging AWVN in haar maandelijkse cao-bericht. 
In mei werden 23 nieuwe cao’s afgesloten met een gemiddelde loonstijging van 1,54 procent. Voor geheel 2015 bedraagt de gemiddelde loonafspraak 1,59 procent. AWVN verwacht dat het niveau in de rest van 2015 ongeveer gelijk blijft. 
Cao-akkoorden die ná 2015 aflopen en waarvoor dus de stijging voor geheel 2015 vastligt, vertonen een gemiddelde loonstijging van 1,56 procent op twaalfmaandsbasis. Dit is een fractie lager dan 2014, toen de gemiddelde contractloonstijging uitkwam op 1,59 procent.
Volgens de werknemersvereniging is het ‘opvallend’ dat de lage inflatie geen invloed lijkt te hebben op cao-resultaten. Hoewel de geldontwaarding ver achterblijft bij de verwachtingen, blijkt dit de hoogte van de loonafspraken niet neerwaarts te beïnvloeden. Wel is het bekende patroon zichtbaar van hogere contractloonafspraken in exportgeoriënteerde sectoren en lagere contractloonafspraken in sectoren gericht op de binnenlandse markt (zoals de financiële en zakelijke dienstverlening en de overheid).

Gerelateerde artikelen