Levensverwachting daalt na financiële crisis

De effecten van de financiële crisis gaan veel verder dan een tegenvallende economische groei en dalende werkgelegenheid. De crisis heeft ook een duidelijk effect op de gezondheid. In de eerste zes jaren na het begin van een financiële crisis daalt de gemiddelde levensverwachting met negen maanden.
Mathijs van Dijk, professor Financiële Markten aan de Rotterdam School of Management Erasmus University (RMS) onderzocht in ‘The Social Value of Finance’ de waarde van het financiële systeem voor de maatschappij. Hij wil met het onderzoek alle stakeholders duidelijk maken wat de maatschappelijke gevolgen van de financiele crisis zijn en hoe zij hiermee kunnen omgaan.
Hoewel alle landen getroffen worden door de crisis, zijn het vooral de minder ontwikkelde landen die hiervan de grootste maatschappelijke gevolgen ondervinden, zoals kinderen die niet meer naar school gaan en een daling van het geboortecijfer (behalve onder tieners).
Een van de onderliggende factoren voor de dalende levensverwachting is volgens Van Dijk het verhoogde stressniveau, waardoor er meer cardiovasculaire ziekten optreden, de zelfmoordcijfers stijgen en er sprake is van toenemende verslaving aan alcohol en drugs. In tijden van crisis bestaat ook de neiging om minder gezond te eten en komen overheidsbudgetten voor de gezondheidszorg juist onder druk te staan.  
Gerelateerde artikelen