Let op juridische haken en ogen in nieuwe wet nadeelcompensatie en schadevergoeding overheid

Door de invoering van de nieuwe compensatiewet die per 1 juli is ingegaan kunnen ondernemers aanspraak maken op financiële vergoeding voor schade die zij lijden door (onrechtmatig) overheidshandelen. De wet is echter niet 1 op 1 toepasbaar op iedere situatie wat voor ondernemers soms verwarrend kan werken.

Colette Cohen, juriste bij Accon avm, legt uit.

Met de nieuwe wet worden de regels voor nadeelcompensatie vereenvoudigd. Nadeelcompensatie is een vergoeding die de overheid soms moet uitkeren hoewel haar handelen niet onrechtmatig was. De nieuwe wet voegt aan de Algemene wet bestuursrecht een aantal algemene bepalingen toe over schadevergoeding bij (on)rechtmatig overheidshandelen. De bevoegdheidsverdeling tussen de verschillende rechters wordt verduidelijkt. De bepalingen uit de wet zullen op zijn vroegst in werking treden per 1 januari 2014.

Bij verzoeken om nadeelcompensatie heeft de ondernemer te maken met een bepaald maatschappelijk risico. Cohen schetst een drietal situaties uit de recente praktijk.

– Wanneer je als winkelier bent gevestigd aan een drukke winkelstraat, weet je dat de straat eens in de zoveel jaar opengebroken wordt om bijvoorbeeld de bestrating te verbeteren of om de rioleringen te vervangen. Dit zijn risico’s waar alle ondernemers hinder van ondervinden. In zo’n situatie is de kans dat een ondernemer in aanmerking komt voor nadeelcompensatie erg beperkt.

Maar er zijn ook succesvolle cases waar ondernemers aanspraak konden maken op een schadevergoeding op basis van nadeelcompensatie:

– Een bakkerij kwam door een verkeersbesluit van de gemeente plotseling in een situatie waarbij het voor de vrachtwagens, die de bevoorrading moesten verzorgen, niet meer mogelijk was de voorgebakken producten (tijdig) aan te leveren. Het werkproces moest volledig worden gewijzigd en de ondernemer leed hierdoor duidelijk financiële schade. Een belangrijk deel van deze schade kwam voor vergoeding in aanmerking. Evenals de kosten van juridische bijstand.

– Een jaar geleden besloot een gemeente een dijk te verzwaren. Hier stond Piet al jarenlang met zijn goedlopende friteskraam “Frites van Piet”. Door de werkzaamheden werd de toegang tot de friteskraam belemmerd. In het kader van nadeelcompensatie werd de kraam op kosten van de gemeente tijdelijk verplaatst naar een nieuwe standplaats. Door deze tijdelijke verandering kwamen er ook minder klanten en leed Piet in de boekhouding aantoonbare financiële schade. Op basis van nadeelcompensatie is een belangrijk gedeelte van de schade vergoed. Wél met toepassing van een korting in verband met het maatschappelijk risico. Immers, een locatie aan een dijk is nooit helemaal zonder risico’s.

Gerelateerde artikelen