Let op economische cyclus bij het treffen verliesvoorzieningen

Financiële instellingen zouden bij het treffen van verliesvoorzieningen moeten letten op de macro-economische cyclus. Deze is namelijk van invloed op de solvabiliteit en liquiditeit. Dat stelt econome Suzanne Bijkerk in haar proefschrift 'Coping with Credit Risk, Essays on defaulted bonds, asset based lending and provisioning for loan losses by financial institutions'.

Ze promoveert op donderdag 20 december 2012 aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

In haar proefschrift analyseert Suzanne Bijkerk verschillende aspecten van kredietrisico, het verminderen van kredietrisico door financiële instellingen en de wijze waarop kredietrisico wordt geïntegreerd bij het bepalen van de rente voor een lening.

Financiële instellingen als banken zouden zonder de aanwezigheid van risico’s geen opbrengsten kunnen genereren. Maar wanneer deze risico’s niet goed worden gemanaged kunnen ze ook grote verliezen veroorzaken. Bijkerk introduceert een nieuwe methode voor het vormen van verliesvoorzieningen voor financiële instellingen. Daarbij wordt rekening gehouden met de invloed van de macro-economische cyclus op de solvabiliteit en liquiditeit van deze instellingen. Ook analyseert de promovenda indicatoren die gebruikt kunnen worden om het kredietrisico in de financiële sector te kwantificeren, zoals de kans op ingebrekestelling (default) en de blootstelling daaraan.

Met haar proefschrift wil Bijkerk een zeer bescheiden bijdrage leveren aan de omgang van banken met kredietrisico. Beter begrip en management van de risico’s die spelen binnen financiële instellingen zijn essentieel voor de economische stabiliteit en welvaart van een land.

Rentetarieven
Bijkerk onderzocht ook welke invloed kredietrisico heeft op de vaststelling van rentetarieven en het verlenen van krediet. Dit inzicht is van belang om vast te stellen op welke wijze kredietverstrekkers hun rentes aanpassen als gevolg van een schok van buiten, zoals een financiële crisis.

Een aspect van kredietrisico betreft de recovery rate, het bedrag wat terug wordt verkregen wanneer de kredietnemer in gebreke blijft. Ze stelt een andere methode voor om de recovery rates van obligaties na ingebrekestelling te modelleren. Het nauwkeuriger modelleren van deze tarieven van in gebreke gebleven obligaties biedt een beter inschatting van de hoogte van het kredietrisico binnen het risicomanagement van een bank.

Over Suzanne Bijkerk
Suzanne Bijkerk behaalt in 1998 haar propedeuse cum laude aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. In 2001 studeert ze af in de richting Accounting & Internal Control. Gedurende zeven jaar (1998-2005) is zij in meerdere functies werkzaam bij Deloitte & Touche (het huidige Deloitte Accountants), waarvan de laatste vijf jaar in de openbare accountantspraktijk. In 2005 voltooit zij de postdoctorale opleiding tot Register Accountant, eveneens aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (niet geregistreerd). Sinds 2007 is Bijkerk werkzaam als senior auditor bij IFN Finance, een dochteronderneming van ABN AMRO. Twee jaar later krijgt ze de mogelijkheid haar proefschrift te schrijven aan de Erasmus School of Economics, als onderdeel van het Mature Talent-project. Haar onderzoeksinteresses liggen op het gebied van risk management voor financiële en niet-financiële ondernemingen, financiële economie, micro-economie voor banken, interne controle en management van organisaties. Vanaf januari 2013 zet Suzanne Bijkerk haar werkzaamheden als docent en onderzoeker voort aan de Erasmus School of Economics.

Gerelateerde artikelen