Lendahand krijgt Europese vergunning voor crowdfunding

Alle crowdfunders moeten gaan voldoen aan Europese richtlijnen.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft aan Hands-On B.V. (Lendahand) een Europese vergunning verleend voor het verrichten van crowdfundingactiviteiten. Dit is de eerste vergunning die de AFM heeft verstrekt aan een Nederlands crowdfundingplatform onder de nieuwe regelgeving van de Europese Crowdfunding Verordening.

Een hoog beschermingsniveau van beleggers, level playing field en bevordering van grensoverschrijdende dienstverlening zijn belangrijke aspecten van deze Verordening.

Sinds november 2021 is de Europese Crowdfunding Verordening (European Crowdfunding Service Providers Regulation (ECSPR) van kracht in de EU-lidstaten. De ECSPR is onderdeel van de Europese Kapitaalmarktunie waarbij gestreefd wordt naar harmonisatie van de EU-kapitaalmarkten.

Partijen in Nederland die zich richten op crowdfunding voor bedrijfsactiviteiten, moeten over de zogeheten vergunning Crowdfunding Service Provider beschikken om crowdfundingdiensten te mogen verlenen. De AFM toetst of deze partijen voldoen aan de vereisten en de doelstellingen van de ECSPR.

Eén van de belangrijkste doelstellingen van de verordening is dat potentiële beleggers beter weten wat het betreffende project inhoudt, meer inzicht krijgen in de vooruitzichten en beter kunnen inschatten welke risico’s zijn verbonden aan het specifieke project. Crowdfundingdienstverleners moeten daarvoor zorgen.

Daarnaast vereist de ECSPR van crowdfundingdienstverleners dat zij beschikken over een doeltreffende en prudente bedrijfsvoering. Andere vereisten zijn een betrouwbaar en geschikt bestuur, het voorkomen belangenverstrengeling en zorgvuldig onderzoek doen bij klanten.

De Europese Commissie is voornemens om de transitieperiode voor bestaande crowdfundingdienstverleners met een jaar te verlengen, tot en met 10 november 2023. De AFM roept partijen op niet te wachten met hun vergunningsaanvraag. Inmiddels heeft de AFM van een flink aantal crowdfundingdienstverleners een vergunningsaanvraag ontvangen.

Gerelateerde artikelen