Lef gevraagd van financiële sector voor aanpassing aan klimaatverandering

Onderzoek Deloitte: banken, pensioenfondsen en verzekeraars kijken vooral naar de overheid.

De financiële sector kijkt naar de overheid om wet- en regelgeving aan te passen en publiek-private samenwerkingen te initiëren. Dit om de kansen voor de financiële sector te bevorderen om klimaatadaptatie te versnellen. Dat vraagt om een proactieve houding en bestuurlijk lef van zowel de overheid als de financiële sector. Gezamenlijk moeten zij de mogelijkheden bepalen voor efficiëntere samenwerking en hoe onderdelen van het totale kostenplaatje gefinancierd kunnen worden.

  • financiële sector en overheid moeten samenwerken voor aanpassing van wet- en regelgeving voor klimaatadaptatie
  • Deloitte benadrukt noodzaak proactieve betrokkenheid en bestuurlijk lef van overheid en financiële sector
  • rapport roept op tot betere balans tussen korte termijn financiële risico’s en langere termijn maatschappelijke meerwaarde financiering

Dat concludeert Deloitte in het vandaag gepresenteerde onderzoeksrapport over de vraag hoe Nederland omgaat met klimaatverandering. Deloitte keek hiervoor naar zowel de rol van de overheid als de rol van banken, pensioenfondsen en verzekeraars.

Al langer is duidelijk uit wetenschappelijk onderzoek dat Nederland zich moet aanpassen aan de gevolgen van extreem weer. Het onderzoek maakt het belang van een juiste balans tussen klimaatmitigatie en klimaatadaptatie inzichtelijk. [Artikel gaat verder na de volgende alinea]

Vermoed u dat dit artikel interessant is voor anderen binnen uw organisatie of netwerk, wijs anderen hier dan op door dit bericht te delen via uw whatsapp, email, Linkedin of Twitter (bovenaan dit artikel).

Het financieren van klimaatadaptatie is complex. Businesscases worden overwegend beoordeeld op kortere termijn financiële risico’s en niet op langere termijn maatschappelijke meerwaarde.

“Het is belangrijk dat de overheid en de financiële sector erkennen dat klimaatadaptatie een complexe opgave is, omdat belangen en doelen niet voor iedereen gelijk zijn”, schrijft Deloitte. “Daarnaast is er soms ook gebrek aan kennis en/of onbegrip over hoe het in een andere sector of organisatie werkt.”

De overheid moet meer duidelijkheid verschaffen over het totale kostenplaatje van een klimaatadaptief Nederland. Men kan de financiële sector vragen om bij de realisatie hiervan te ondersteunen.

“Huidige financiële modellen gaan vaak over kortetermijnresultaten, die op winst worden gewaardeerd. Het advies is dan ook om te kijken naar het verbeteren van de leefkwaliteit, veiligheid en levensduur van Nederlanders. Omdat dit anders gekwantificeerd dient te worden, is het noodzakelijk om naar een langere termijn, van minimaal 25 jaar, te kijken.”

Lees meer


Als toonaangevende bron voor financieel nieuws, financiële strategieën en inzichten in finance, helpt FM.nl financieel directeuren, hoger financieel management en CFO’s om voorop te blijven lopen.

Schrijf u daarom nu in voor de FM-nieuwsbrief met al het relevante nieuws en unieke en inspirerende (netwerk)evenementen en volg ons op Linkedin.


Gerelateerde artikelen