Learning

Om te leren is het wellicht verstandig eerst deel uit te maken van een groep. Als er geen vertrouwen is, omdat de groep mensen waarmee je wilt leren te heterogeen is, vallen vooral de verschillen het eerst op. En onze hersenen reageren daar nogal primitief op. Om optimaal te kunnen leren moeten mensen zich veilig en deel van het geheel voelen.

Door Roel Wolbrink
Het limbisch system is het oudste (reptielen) deel van de hersenen en regelt het gedrag, het langetermijngeheugen, motivatie, emotie èn leren. De neocortex, waar de hogere functies, zoals redeneren, plannen, verbeelding, en logisch denken zich bevinden, is nauw verbonden met deze primitieve delen van de hersenen. De neocortex wordt echter pas aan het werk gezet als het gevoel geplaatst kan worden. Als onze hersenen potentieel gevaar of afwijking waarnemen dan sluiten we ons als mens eerder af. Het is dus zaak dat iedereen die bij een lerende organisatie zich veilig voelt en een onderdeel van de groep.
Om je als groepsdier op te stellen is het handig om juist die kleding en dat gedrag ten toon te spreiden dat gebruikelijk is in de groep. Zo laat je zien en voelen dat je deel uit wil maken van die groep en dat je je kunt conformeren. De mores in een bedrijf ontstaan over de jaren en die verander je niet een twee drie.
Niet voor niets zijn bij de eerste indruk de tone of voice (38%) en lichaamstaal en het uiterlijk (55%) belangrijker dan de inhoud die slechts voor 7% procent meeweegt.  Als je de inhoud belangrijk wil laten zijn, is het dus zaak dat op jouw stemgebruik en uiterlijk weinig is aan te merken. Dit zou dus bijna voor saaie kleren pleiten. Kleren waarmee je niet opvalt of in ieder geval niet buiten de figuurlijke boot valt.
Bijna, want om te leren moet je ook buiten de gebaande paden kunnen en willen denken. Ook dat kun je laten zien en voelen met je gedrag en kleren. Een wankel evenwicht. Als iedereen donkere pakken draagt met een wit of lichtblauw hemd is kopiëren daarvan het beste wat je kunt doen. Laat maar zien dat jij ook van dat soort mensen bent. Met manchetknopen, cardigan of vest, horloge, das, kleur kousen, tas of bril kun en moet je zorgen dat mensen jou makkelijk kunnen onthouden. Je moet je eigen merk zijn. Een primus inter pares die samen met collega’s in een groep wil leren omdat je samen meer weet dan alleen.
Roel Wolbrink, eigenaar van New Tailor schrijft over kleding, merkwaardigheid en stijl.