Leadership in Finance 2019, de sessies

Een samenvatting van expertsessies voor leidinggevende finance professionals.

Het zit er weer op. Honderden leaders in finance waren verzameld om met en van elkaar te leren en te discussiëren. De komende weken presenteren we de mooie verhalen die daaruit zijn ontstaan. Vooruitlopend alvast een samenvatting van de sessies.

Machines slimmer? Cut the crap.

AI (kunstmatige intelligentie) is de meest gehypte technologie van dit moment? Maar waar hebben we het eigenlijk over als het gaat om intelligentie? Scenario's in Hollywood films als The Terminator en The Matrix, die ons voorspiegelen dat AI zelfbewust wordt en de heerschappij van mensen overneemt, zijn populair. “Maar dit is geen scenario waar we ons zorgen om maken”, zegt Jasper Wognum (CEO BrainCreators), expert in AI en machine learning.  

In de hedendaagse praktijk draait het vooral om de vraag: wat kun je ermee? Wognum spreekt liever van Digital Intelligence dan AI om de hype te vermijden. Hij heeft het dan over wiskundige algoritmes met het vermogen om te leren van data. De eerste stap voor bedrijven is ontdekken hoe jouw unieke kennis aan data toegevoegd kan worden. Vervolgens is er een business case nodig. “Dat is niet 'iets doen met data'”, zegt Wognum, “maar een concreet probleem dat je wilt oplossen. Breek een proces af tot de kleinst mogelijke stappen. Welke lenen zich voor automatisering? Daarna ga je experimenteren door een model te trainen met data. Als het werkt kun je dan tot slot gaan schalen en het model in gebruik nemen.”

Kunstmatige intelligentie mag dan een onderwerp zijn dat zich leent voor allerlei wilde scenario's, het is ook weer niet zo dat er niks aan de hand is. Je kunt ervoor kiezen om niks te doen met de technologie, maar je concurrent zit ook niet stil. Ga dus experimenteren. “Het hoeft niet meteen hemelbestormend te zijn”, besluit Wognum. “In veel bedrijven waar ik kom wordt nog gewerkt met Excel-modellen die voortdurend ge-update moeten worden. Dat is een goede plek om te beginnen.”

Klimaatdiscussie: Wat is waarheid en wat niet?

We worden als maatschappij gebombardeerd met informatie over het klimaat. In hoeverre ligt het aan de mens dat de aarde opwarmt en wat is verstandig beleid? Een expert die een tegenstrijdig geluid laat horen is Salomon Kroonenberg, geoloog en auteur 'Spiegelzee'. “Sinds 1958 meten we de CO2 in de atmosfeer”, begint hij. “We zien daarin niet dat de hoeveelheid CO2 altijd gelijk opgaat met klimaatopwarming. Soms wel en soms niet. Er spelen dus in ieder geval ook andere factoren mee dan CO2. In de jaren 70' – toen de temperatuur een tijdje daalde – was men bang voor een nieuwe ijstijd. Maar in 76' kwam een omslag en werd het weer warmer.”

Nu zitten we in wat Salomon een 'opvlieger' noemt. Een warme periode die we ook in de tijd van de Romeinen en in de middeleeuwen hebben gekend. Moeten we ons zorgen maken? Niet over de zeespiegel in ieder geval. Die stijgt 'slechts' met 19 centimeter per eeuw en er is geen sprake van een versnelling. “De Delta Commissie houdt rekening met een scenario waarin de zeespiegel stijgt met 1,6 meter”, zegt Kroonenberg. “Maar dat is gebaseerd op een Duits artikel wat volledig is neergesabeld.” De geoloog stelt dat de populaire consensus weinig te maken hoeft te hebben met wat er werkelijk aan de hand is. We weten het gewoon niet zo goed. Maar zelfs als het helemaal mis gaat, hoeft dat niet het einde te betekenen. “De Neanderthalers hebben 120.000 jaar geleden een stijging van zes meter meegemaakt. Zes meter! En zij hebben zich ook weten aan te passen. Dat vertelt ons dat we kunnen vertrouwen op het adaptievermogen van de mens.”

Minder vinken, meer vonken

Op een event met als thema 'Cut the crap!' mag organisatiedeskundige Mathieu Weggeman (TU Eindhoven) niet ontbreken. Hij is al 30 jaar bezig aan te tonen dat traditionele sturingsmethodieken die voortkomen uit de industriële revolutie hun beste tijd hebben gehad. Zijn visie: professionals moet je met rust laten. Wat leiders wel moeten doen is sturen op collectieve ambitie en vakdeskundigheid. “Afvinklijstjes en rapporten-schrijverij werken niet voor hoogopgeleide professionals”, stelt Weggeman. Waarom niet? Echte professionals doen het liever goed. Stuur daarom op output en geef hen de ruimte.”

Hoe kijkt Weggeman aan tegen zelfsturende teams, vraagt Tjeerd De Weerd van TriFinance, sponsor van de sessie, zich af. Weggeman is er een groot voorstander van. “Maar je moet wel zorgen voor een collectieve ambitie die het team nastreeft in lijn met de strategie van de organisatie”, zegt de hoogleraar. “Anders gaan ze hun eigen doelen nastreven en krijg je anarchie. Maak concrete meetbare afspraken over de output en laat het daarna los. Het resultaat: minder vinken en meer vonken!”

Waarom zijn mannen doortastender?

Haar pleidooi voor meer vrouwen aan de top is zeker niet haar stokpaardje. “Ik was altijd tegen een quotum, maar nu ik wat ouder ben denk ik daar toch anders over.” Vivienne van Eijkelenborg brak tijdens Leadership in Finance Summit een lans voor zo'n quotum, met haar lezing 'Vrouwen komen van Venus, mannen van Mars'.

De zakenvrouw van het jaar 2016 en topvrouw van Difrax stelt dat vrouwen een hoop mist creëren, daar waar mannen veel doortastender en duidelijker naar buiten zijn. “Vrouwen blijven vaak op de vide steken”, aldus Vivienne. “'Kan ik het wel?' Om bij één enkele tegenslag 'we doen het maar niet' te zeggen. Ze willen gevraagd worden voor een functie, het liefste drie keer. Daar waar een man zichzelf voor diezelfde job al lang heeft opgegeven.”

Alle verhalen van de Leadership in Finance Summit 2019 voor u op een rij gezet.

Gerelateerde artikelen