Leadership in Finance 2019, de round tables

Een samenvatting van round tables met leidinggevende finance professionals.

Het zit er weer op. Honderden leaders in finance waren verzameld om met en van elkaar te leren en te discussiëren. De komende weken presenteren we de mooie verhalen die daaruit zijn ontstaan. Vooruitlopend alvast een samenvatting van de round tables.

Is de maandelijkse afsluiting noodzakelijk?

De aanwezigen tijdens de round table begonnen nogal aarzelend, de kat uit de boom kijkend. Maar aangezet door mediator Louis de Koning (foto) werden gaandeweg de reacties spontaner, kwam er een verschil naar boven tussen de oude en nieuwe manier van afsluiten. Een groot retailbedrijf bleek zijn zaakjes goed voor elkaar te hebben en het proces van voortdurende closing te hanteren. Raymond Steenvoorde, client partner van round table sponsor Blackline: “Je zag vertegenwoordigers van bedrijven die het nog op de oude manier doen, die de correcte cijfers per maand willen. En je zag bedrijven die over realtime voorraad gegevens beschikken, die voortdurend closen, daar fors in hebben geïnvesteerd.”

Conclusie was dat sturing belangrijk is en dat die maandelijkse afsluiting deels nodig zal blijven, maar er steeds minder toe doet. Opvallend: die afsluiting hoeft, volgens de aanwezige financials, niet per se tot in alle details perfect te zijn. “Een tandje minder is ook goed. Niemand maakt zich druk om een verschil van 100 euro.”

Grip op de digitale transformatie

“Voor echte transformatie heb je brainpower nodig,” aldus een van de deelnemers aan de rondetafelsessie. Zo’n dertig CFO’s en controllers deelden op uitnodiging van Oracle hun ervaringen met de digitale transformatie van hun organisatie tot dusver. Gespreksleider Melle Eijckelhof, CEO van Alex van Groningen, legde het gezelschap prikkelende vragen voor, als: hoe vordert de organisatie met het vormgeven van de digitale transformatie, welke prioriteiten stel je, wat zie je als grootste risico’s, welke investeringen vergt dit?

De antwoorden liepen uiteen. Dit mede door de diverse achtergronden van de deelnemers, van energie- en IT-sector tot automotive, retail en logistiek. Maar ook door verschillen in ontwikkelingsfase en -tempo. De discussie concentreerde zich in eerste instantie op het belang van data en data-technologie. Daarna ging het al gauw over rol van de mensen die de organisatie voor het toepassen daarvan nodig heeft. Dat laatste zien de deelnemers als een van de grootste uitdagingen. Naast een ingrijpende cultuurverandering die organisaties zullen moeten doormaken om de nodige “brainpower” überhaupt te kunnen vrijmaken.

Wat te doen met robotics?

Welke processen kan en moet je gaan automatiseren binnen de organisatie? Dat was de vraag waar aanwezige controllers duidelijkheid over wilden, onder leiding van sponsor Redwood. Die kijkt naar drie vereisten om eerst eens te kijken wat voor automatisering in aanmerking kan komen: het moet een herhalend proces zijn, met elektronische input en een vast omlijnde set van activiteiten.

Mediator Shak Akhtar waarschuwt om niet de Standard Operating Procedures als uitgangspunt te nemen voor een robotizeringsproject. “Die zijn meestal achterhaald. Dus als je een nieuw project start, betrek dan vanaf het begin de subject matter experts erbij. Dat is echt belangrijk: zij zijn de mensen die het doen en de echte operating procedures door en door kennen.”

De grootste winst door automatisering lijkt toch vooral te zitten in het weghalen van de vertragende menselijk factor: die cijfers van HR hoeven niet langer gegeven te worden door de HR-manager, die nu net in vergadering zit, maar zijn nu binnen een milliseconde opgevraagd en verwerkt. Een bijkomend voordeel is dat hierdoor tijd vrijkomt voor echt belangrijke zaken, en dat maakt de baan interessanter voor jong talent.

Loopbaancoaching, onzin?

“Vergeet niet ook jezelf goed te onderhouden,” houdt loopbaancoach Albert Allmers, directeur van sponsor FinanceFactor, de deelnemers voor. Een deelnemer vertelt dat hij de afgelopen jaren gefocust is geweest op de ontwikkeling van zijn teams en zijn medewerkers en daarbij zichzelf is vergeten. Allmers komt dit vaak tegen in zijn werk als loopbaancoach.

Zelfkennis is essentieel, wil je in je loopbaan die plekken bereiken waar je het best in tot je recht komt. Om daar een enigszins betrouwbaar beeld van te krijgen kun je volgens Allmers het beste van tijd tot tijd een assessment doen. Dat geeft inzicht in persoonlijkheid, voorkeursgedrag, natuurlijke positie binnen een team en het type organisatiecultuur waarin je het beste gedijt.

Allmers geeft de deelnemers als tip om tijd te steken in het maken van een persoonlijk moodboard, met aan de ene kant activiteiten die je energie geven en aan de andere kant activiteiten die je energie kosten: “Het is niet gemakkelijk om dicht bij jezelf te blijven, zeker als er een ogenschijnlijk aantrekkelijke kans voorbij komt. Maar kies voor een baan en een organisatie die passen bij jouw profiel, en je zult werkelijk gelukkig én succesvol worden.”

Alle verhalen van de Leadership in Finance Summit 2019 voor u op een rij gezet.

Gerelateerde artikelen