Langdurige werkloosheid daalt na jaren weer

De langdurige werkloosheid is afgelopen jaar voor het eerst sinds 2009 gedaald. Zelfs onder de moeilijke groep 55-plussers daalde de langdurige werkloosheid, zij het met wat minder dan in jongere leeftijdscategorieën.

Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek maandag.

In 2016 zaten er nog 216.000 mensen langer dan een jaar thuis terwijl ze wel op zoek waren naar een baan en direct beschikbaar. Dit cijfer is exclusief de mensen die, bijvoorbeeld vanwege hun leeftijd, geen vertrouwen meer hebben in het vinden van een baan en gestopt zijn met zoeken. Een jaar eerder waren er nog 259.000 mensen langdurig werkloos.

Voor de leeftijdsgroepen onder de 55 jaar was in 2015 al een kleine daling ingezet. Gemiddeld nam het aantal langdurig werklozen toen echter nog toe door de stijging onder 55-plussers.

(ANP)

Gerelateerde artikelen