Lagere kredietwaardigheid China heeft gevolg voor bedrijfsfinanciering

Zakendoen met China: hoe begin ik? 5 tips
Gaan investeerders zekerheidseisen opschroeven voor financiering in China?

Kredietbureau Fitch heeft China gewaarschuwd voor een mogelijke afwaardering van zijn kredietwaardigheid, wat grote gevolgen kan hebben voor bedrijfsfinanciering wereldwijd. Grote begrotingstekorten en een toenemende staatsschuld hebben de fiscale stabiliteit van China ondermijnd, zo meldt het ANP over Fitch.

  • Fitch heeft China’s kredietwaardigheid outlook naar negatief bijgesteld
  • Gevolgen kunnen variëren afhankelijk van verdere economische ontwikkelingen.

Fitch heeft onlangs de outlook voor China’s kredietoordeel verlaagd van stabiel naar negatief. Dit duidt op een mogelijke toekomstige afwaardering van de kredietwaardigheid. Het Chinese ministerie van Financiën heeft de beslissing van Fitch betreurd genoemd, maar erop gewezen dat er al fiscale maatregelen zijn genomen om de economie te stabiliseren.

Impact op bedrijfsfinanciering

Een mogelijke downgrading van China’s kredietwaardigheid kan gevolgen hebben voor bedrijven, vooral voor productiebedrijven die naar de EU exporteren en Nederlandse bedrijven in China:

1. Hogere Financieringskosten:
– Chinese bedrijven kunnen geconfronteerd worden met hogere leenkosten door het toenemende risico voor investeerders.
– EU-exporteurs naar China kunnen winstmarges zien slinken door wisselkoersschommelingen, als de yuan verzwakt.

2. Verminderd vertrouwen van investeerders: Doorgaans worden investeerders terughoudender bij afwaarderingen, wat kapitaalwerving voor investeringen kan bemoeilijken. Nederlandse bedrijven in China kunnen last krijgen van een verminderd investeerdersvertrouwen.

3. Impact op handelsfinanciering: Voor EU-exporteurs kan een afwaardering de handelsfinanciering duurder maken of moeilijker te verkrijgen als gevolg van toegenomen risico’s in de Chinese markt.

Daarbij moet opgemerkt worden dat de impact van deze risico’s afhankelijk is van de omvang van de mogelijke downgrading, de algehele gezondheid van de Chinese economie en de sectorafhankelijke risicotolerantie van investeerders en financiers. [Artikel gaat verder na de volgende alinea]

Als toonaangevende bron voor financieel nieuws, financiële strategieën en inzichten in finance, helpt FM.nl financieel directeuren, hoger financieel management en CFO’s om voorop te blijven lopen. Schrijf u daarom nu in voor de FM-nieuwsbrief met al het relevante nieuws en unieke en inspirerende (netwerk)evenementen en volg ons op Linkedin.

China is de 9e grootste bestemming voor Nederlandse goederen. Volgens het CBS is de economie het derde land van herkomst voor importgoederen in Nederland. Ongeveer twee derde van de uit China geïmporteerde goederen wordt in vrijwel onbewerkte staat naar andere landen geëxporteerd, waarbij Nederland fungeert als toegangspoort naar Europese markten, vooral via de Rotterdamse haven.

Gerelateerde artikelen