Lager tarief vennootschapsbelasting in 2008

In het Belastingplan 2009, wat op Prinsjesdag is gepresenteerd, heeft het kabinet voorgesteld om het tarief van de vennootschapsbelasting in 2008 eenmalig te verlagen.

Het tarief van de vennootschapsbelasting kent drie schijven. De eerste twee worden de MKB-schijven genoemd, omdat de belastingheffing van BV’s in het MKB-segment in veel gevallen beperkt blijft tot de eerste twee schijven.

Zie hieronder de belastbare bedragen met tussen haakjes de tarieven:

€0 – €40.000 (20,0%)
€40.000 – €200.000 (23,0%)
€200.000 en meer (25,5%)

Dit wordt ook het tarief in 2009. Het kabinet wil in 2008 de eerste twee schijven echter samenvoegen en verlengen.

Het tarief van 2008 wordt dan:

€0 – €250.000 (20,0%)
€250.000 en meer (25,5%)

De eenmalige tariefsverlaging financiert het kabinet uit het bedrag dat dit jaar was gereserveerd voor de groepsrentebox (een fiscaal voordelige regeling voor leningen binnen een concern). De groepsrentebox is (nog) niet ingevoerd omdat de Europese Commissie nog geen goedkeuring heeft gegeven voor de regeling.

 

Bron: PricewaterhouseCoopers

Gerelateerde artikelen