Laagterecord faillissementen 2018

Voor het eerst in dit decennium is het aantal faillissementen in een jaar ruimschoots onder de 4.000 uitgekomen. In 2018 zijn 3.775 bedrijven

De meeste faillissementen zijn net als voorgaande jaren te zien in de Groot- en Detailhandel. Hier gingen in 2018 837 bedrijven failliet, dat is 0,3 procent van de totale sector. Op nummer twee en drie staan de Bouw- en Financiële sector, met respectievelijk 478 en 432 faillissementen in 2018. Naar omvang zijn de meeste faillissementen uitgesproken in de sector Water- en afvalverwerking. Hier is sprake van 0,6 procent failliete bedrijven en dit aandeel ligt daarmee iets hoger dan in 2017. 

In vergelijking met een jaar eerder zien we ook een stijging in het aantal faillissementen in de sectoren Onderwijs (+29,3%), Cultuur, sport en recreatie (+10,1%) en Transport en Logistiek (+6,2%). Naar omvang van deze sectoren zijn de faillissementsverhoudingen overigens nagenoeg gelijk gebleven ten opzichte van 2017, wat laat zien dat deze sectoren als geheel zijn gegroeid. De grootste daling in het aantal faillissementen was in 2018 zichtbaar bij de Vastgoedsector (-44,8%), de Energiebedrijven (-33,3%) en de Zakelijke dienstverlening (-17,1%).

Op provincieniveau ziet Graydon dat in absolute aantallen de meeste bedrijven failliet gingen in de provincie Zuid-Holland (768). Dit is echter wel daling van 8,8 procent in vergelijking met een jaar eerder. De grootste absolute daling in het aantal faillissementen is te zien in de provincies Gelderland (-16,4%), Drenthe (-14,9%) en Noord-Brabant (-14,4%). Er is ook een aantal provincies dat in 2018 een faillissementsstijging laat zien ten opzichte van vorig jaar: Utrecht (+15,1%), Overijssel (+3,5%) en Noord-Holland (+1,5%). 

De dalende trend van het aantal faillissementen zet door in het nieuwe jaar, maar de afname wordt steeds minder groot. De voorlopige bodem lijkt in 2019 in zicht, vermoedelijk ook vanwege de afnemende economische groei en de toenemende krapte op de arbeidsmarkt.

Gerelateerde artikelen