Kwijtschelding van overgenomen studieschuld is loon.

fallback
Een door een werkgever kwijtgescholden bedrag dat verband houdt met de overname van een studieschuld, behoort tot het loon.

De nieuwe werkgever heeft een studieschuld van fl. 7.500 aan de vorige werkgever van een werknemer overgenomen. De nieuwe werkgever scheld deze schuld in 3 jaar kwijt. Terzake van het kwijtgescholden bedrag heft de inspecteur loonheffing na.

Het Hof geeft de inspecteur gelijk. De kwijtschelding is niet aan te merken als vergoeding van studiekosten maar als kwijtschelding van een persoonlijke schuld van de werknemer aan zijn nieuwe werkgever.

Hoe dan wel te handelen?

In deze situaties kan de werknemer beter de schuld aan de oude werkgever aflossen en dit als negatief loon in zijn aangifte inkomstenbelasting opnemen. Vervolgens geeft de nieuwe werkgever een bruto vergoeding ter grootte van de terugbetaalde studiekosten. Per saldo is de studieschuld dan onbelast vergoed.

Gerelateerde artikelen