Kwart van bedrijfsfraude gepleegd door eigen werknemer

Bedrijfsfraude neemt toe en blijft de komende jaren een groot probleem. Bij een kwart van de gevallen blijkt de dader bij het bedrijf in dienst te zijn en in 20 procent van de gevallen is de directie of het management de dader.

Dat blijkt uit het trendrapport van Fraude.nl, dat vandaag is gepubliceerd. Het vorige maand gelanceerde platform bundelt onderzoek, juridische ondersteuning en asset tracing & recovery om organisaties te helpen bij het beperken van de schade door deze vorm van criminaliteit.  

Fraude is een veelvoorkomend fenomeen en komt nog veel vaker voor dan alleen de zaken die in het nieuws verschijnen. Fraude is een breed begrip dat veel facetten binnen onze maatschappij raakt. 

“Het daderprofiel van fraudeurs verschuift, maar vaststaat dat het veelal werknemers zijn die fraude plegen, in plaats van externe partijen”, vertelt Frank ter Huurne, advocaat en partner bij Lexence, een van de oprichters van Fraude.nl.

Andere fraudeurs
Uit het trendrapport blijkt dat fraudeurs in 97 procent van de fraudegevallen niet gescreend zijn bij indiensttreding. Ook rust er een taboe op informatie-uitwisseling tussen instellingen. Bovendien is het aandeel jongvolwassenen dat betrokken is bij bedrijfsfraude de laatste jaren verdubbeld. 

Een andere trend is de zogeheten CEO-fraude. Hierbij benaderen criminelen de medewerkers van een bedrijf uit de naam van een directielid of CEO en vragen hem om met spoed geld over te maken. Nederlandse organisaties blijven kwetsbaar voor cybercriminaliteit. Onderzoek van Fraude.nl toont aan dat bijna 60 procent van de Nederlandse organisaties e-mailsecurity niet of niet juist toepast. Daarnaast heeft ruim 98 procent van de organisaties de afhandeling van onveilige e-mailberichten niet goed ingesteld, zo stelt het rapport.

Alle aspecten van belang
Verrassend is het feit dat fraude lang niet altijd tot ontslag van de werknemer leidt. In geval van fraude is het van belang om snel, efficiënt en daadkrachtig te handelen. Dit lukt vaak niet omdat het voor de gedupeerde een te specialistische en niet alledaagse bezigheid is om verduisterde goederen en/of gelden terug te krijgen. Dit komt mede door het grote aantal betrokken partijen: advocaten, deurwaarders, bedrijfsrechercheurs en eventueel het Openbaar Ministerie.

Martijn van de Beek, directeur van Hoffmann Bedrijfsrecherche: “In de praktijk zien we dat bedrijven vaak maar één discipline weten te vinden, terwijl het juist belangrijk is om alle aspecten goed af te ronden als je schade wilt verhalen en fraude in de toekomst wenst te voorkomen.” 

Gerelateerde artikelen