Kwaliteit transparantieverslagen verder verbeterd

De kwaliteit van door accountantsorganisaties met een OOB-vergunning uitgebrachte transparantieverslagen is dit jaar opnieuw verbeterd. Dit blijkt uit de gisteren gepubliceerde NBA-beoordeling naar transparantieverslagen 2011 (2010/2011). NBA is de Nederlandse Beroepsorganisatie voor Accountants.

Gelijktijdig met dit onderzoek publiceert de NBA de brochure “Meer transparantie in Transparantieverslagen’. Beide publicaties zijn onderdeel van het Plan van Aanpak van de NBA.

Conclusies Onderzoek transparantieverslagen 2011
In lijn met voorgaande jaren heeft de NBA de kwaliteit van de transparantieverslagen over het boekjaar 2011 of 2010/2011 onderzocht. Opvallende conclusies van dit onderzoek waren dat:
– meer informatie wordt verschaft over de werking van het systeem van kwaliteitsbeheersing
– de kwaliteit van het transparantieverslag nauw samenhangt met de omvang van de accountantsorganisatie en kleinere accountantsorganisaties met een OOB-vergunning enigszins achterop raken.

Bron: NBA

Gerelateerde artikelen