KvK: Elektronisch deponeren jaarrekening verplicht vanaf boekjaar 2016

Vanaf boekjaar 2016 kunnen deponeringsplichtige bedrijven de jaarrekening alleen elektronisch deponeren bij de Kamer van Koophandel. De Eerste Kamer heeft daartoe op 8 december de wettelijke grondslag gecreëerd door het wetsvoorstel 'Elektronisch deponeren van bescheiden in het Handelsregister' te aanvaarden. De verplichting geldt in eerste instantie voor rechtspersonen in de bedrijfsklasse micro en klein, zo meldt de KvK.

De jaarrekening op papier aanleveren kan voor hen vanaf boekjaar 2016 niet meer. Voor rechtspersonen in de bedrijfsklasse middelgroot geldt de verplichtstelling vanaf boekjaar 2017 en voor grote rechtspersonen vanaf boekjaar 2019. De algemene maatregel van bestuur, waar de verplichting voor het elektronisch deponeren voor het bedrijfsleven uit volgt, treedt naar verwachting op 1 juli 2016 in werking.

Elektronisch deponeren

Elektronisch deponeren kan op twee manieren. Met SBR-software kunnen gegevens gemakkelijk, system-to-system uit de administratie worden gehaald en als jaarrekening worden aangeleverd bij de Kamer van Koophandel. De gegevens kunnen worden hergebruikt voor verschillende financiële rapportages, zoals aan de Belastingdienst, CBS en verschillende banken. Voor ondernemers in de bedrijfsklasse micro en klein die geen SBR-software hebben, bestaat er het alternatief: de online service ‘Zelf Deponeren Jaarrekening’ (ZDJ). Ondernemers voeren de gegevens van de jaarrekening dan handmatig in in ZDJ en versturen deze vervolgens op een snelle en veilige manier. Om gebruik te maken van de online service is een eHerkenningsmiddel van minimaal niveau 2 nodig.

Deponeren via intermediair

Financieel intermediairs, zoals accountants- en administratiekantoren, die voor hun klanten de jaarrekening deponeren, dienen dit vanaf boekjaar 2016 met SBR (system-2-sytem vanuit de software) te doen. Een deel van de intermediairs deponeert al jaarrekeningen op deze manier. Intermediairs die nog niet met SBR deponeren hebben financiële software nodig, die geschikt is om de administratie in te richten en om rapportages te maken. SBR maakt gebruik van Digipoort, het beveiligde digitale kanaal van de overheid. Om berichten via Digipoort te kunnen versturen en ontvangen, is een PKIoverheid services servercertificaat nodig.

Nu beslissen

De Kamer van Koophandel adviseert intermediairs om nu actie te ondernemen en samen met de klant een keuze te maken: de ondernemer de jaarrekening zelf digitaal te laten deponeren via de online service of dit door de intermediair met SBR te laten doen. Meer informatie op www.kvk.nl/sbr en http://www.sbr-nl.nl/.

Gerelateerde artikelen