Kunnen meerdere subsidies met elkaar cumuleren?

Ja en nee. Door bij verschillende instanties voor één project subsidie aan te vragen is het in het verleden wel eens gebeurd dat de totaal uitgekeerde subsidies de eigenlijke projectkosten overtroffen. Hier heeft de overheid een stokje voor gestoken, door steeds meer subsidiemogelijkheden anticumulatiebepalingen toe te kennen.
Tot op een bepaalde hoogte (bijvoorbeeld 50% van de kosten) kun je gebruik maken van verschillende subsidieregelingen. Voorzichtigheid is zeer belangrijk. Kijk goed naar de voorwaarden van de verschillende regelingen. Evenwel kunnen subsidies wel cumuleren met fiscale maatregelen, tenzij expliciet aangegeven.
__________________________________________________________________________
Wilt u op de hoogte blijven van ontwikkelingen in uw vakgebied? Vindt u het cruciaal dat uw kennis en vaardigheden op peil zijn? Vergroot nu uw kennis met opleidingen van topniveau. Volg een van de opleidingen van Alex van Groningen. Opleidingen voor accountants en financials die hun kennis en vaardigheden willen en moeten vergroten. Bekijk het gehele cursusoverzicht.
__________________________________________________________________________