Kunnen burgers meer uitgeven?

Consumentenuitgaven

De plannen uit het hoofdlijnenakkoord van PVV, VVD, NSC en BBB leiden tot een lichte verbetering van de overheidsfinanciën en een iets hogere koopkracht. Dit meldt het Centraal Planbureau (CPB) na een gedetailleerde analyse.

  • Tekort 2028: 2,7 procent BBP.
  • Koopkracht stijgt 0,8 procent per jaar.
  • Armoede daalt naar 4,7 procent.

Het CPB verwacht dat het begrotingstekort in 2028 uitkomt op 2,7 procent van het bruto binnenlands product (BBP), een verbetering ten opzichte van het ongewijzigd beleid, waar het tekort 3,3 procent zou zijn. Dit blijft binnen de Europese norm van maximaal 3 procent. Echter, in 2026 wordt een tekort van 3,3 procent voorzien, wat boven de norm ligt.

De waardeketen is zo sterk als de zwakste schakel. Hoe reageert jouw bedrijf op onzekerheid? Ontdek het in de rondetafelsessie ‘Hoe sterk is jouw waardeketen?’ tijdens CFO Day 2024 op 30 mei. Verken strategieën om risico’s te beheersen en je voor te bereiden op onverwachte gebeurtenissen. Meld je nu aan voor CFO Day en bezoek de sessie.

Uitgaven van consumenten …

De koopkracht van huishoudens zal de komende vier jaar jaarlijks met 0,8 procent stijgen, 0,2 procentpunt meer dan bij ongewijzigd beleid. Deze stijging zal helpen het aantal mensen dat in armoede leeft te verminderen. Volgens de ramingen daalt het percentage mensen in armoede naar 4,7 procent, terwijl onder kinderen de armoede naar 5,3 procent zal dalen.

… maar bedrijven moeten niet te vroeg juichen

Hoewel de cijfers hoopgevend zijn, benadrukt het CPB dat veel maatregelen uit het akkoord nog verder moeten worden uitgewerkt. Voor de huidige doorrekening heeft het CPB verschillende aannames moeten doen, omdat niet alle details beschikbaar waren. Afwijkingen in de uiteindelijke uitwerking kunnen de effecten van de maatregelen veranderen.

Uitvoerbaarheid

Het CPB wijst er namelijk op dat het bij sommige maatregelen niet uitvoerig heeft kunnen onderzoeken of ze uitvoerbaar en juridisch houdbaar zijn. Dit brengt extra onzekerheid met zich mee, vooral bij geplande bezuinigingen op de asielopvang, die afhankelijk zijn van een verwachte daling van de instroom. [Artikel gaat verder na de volgende alinea]

Als toonaangevende bron voor financieel nieuws, financiële strategieën en inzichten in finance, helpt FM.nl financieel directeuren, hoger financieel management en CFO’s om voorop te blijven lopen. Schrijf u daarom nu in voor de FM-nieuwsbrief met al het relevante nieuws en unieke en inspirerende (netwerk)evenementen en volg ons op Linkedin.

Economische vooruitzichten handelspartners

Volgens recente gegevens van de Europese Commissie blijft de economische groei in de eurozone gematigd, wat van invloed kan zijn op de Nederlandse economie en de haalbaarheid van de plannen uit het hoofdlijnenakkoord. Daarnaast wijzen analisten erop dat de stijgende energieprijzen en internationale handelsspanningen bijkomende risico’s vormen voor de financiële stabiliteit. Strategische planning en risicomanagement zijn in dat geval een voorwaarde om de impact van deze veranderingen te minimaliseren.

Inkomensbeleid

Een belangrijk aspect van het akkoord is het inkomensbeleid. De stijging van de koopkracht en de daling van de armoedepercentages suggereren een positieve impact op de levensstandaard van huishoudens. Dit kan op de lange termijn leiden tot een stabielere binnenlandse consumptie, wat weer gunstig is voor bedrijven en investeringen.

Gerelateerde artikelen