‘Bij ons kom je niet voor een auto maar voor mobiliteit’

Maak de volgende zin af: "Naar de leasemaatschappij ga je om..." Een auto te leasen? Tien jaar geleden was dat misschien het juiste antwoord, maar nu niet meer. Steeds minder in elk geval.

Niet alleen bedrijven, maar ook particulieren kloppen bij een leasemaatschappij als ALD Automotive aan omdat ze een 'oplossing voor hun mobiliteitsvraagstuk' willen, zegt Wijnand Kuiper, financieel directeur van de Nederlandse tak van het Franse bedrijf. Het bedrijf speelt hier op verschillende manieren op in. Wijnand Kuiper is als financieel directeur van leasemaatschappij ALD Automotive niet alleen eindverantwoordelijk voor de financiële afdelingen, maar is als lid van het Nederlandse directieteam ook medeverantwoordelijk voor de strategie van het bedrijf. ALD zet zwaar in op innovatie en groei. De maatschappij grossiert in nieuwe initiatieven. Kuiper noemt bijvoorbeeld 'own my car', waarbij de lessee een commissie krijgt als hij na afloop van de leasetermijn de auto verkoopt in plaats van, zoals gebruikelijk, de leasemaatschappij.

Van bezit naar gebruik

Een ander voorbeeld (in Engeland) is ProFleet2, een telematicaplatform voor 'predictive maintenance' dat vooruitloopt op de ontwikkeling van het Internet of Things. Het idee hierachter is dat de data die van een auto afkomstig zijn kunnen worden gebruikt om te bepalen wanneer het beste een onderhoudsbeurt kan plaatsvinden. Deze initiatieven moeten hun bestaansrecht nog bewijzen en worden nu 'getoetst in de markt', aldus Kuiper.

Anders ligt het als het gaat om initiatieven waarmee ALD Automotive inspeelt op dominante trends in de samenleving. En dan met name de vrijwel alomtegenwoordige trend van 'bezit naar gebruik', zoals Kuiper deze aanduidt. Gebruikers willen bijvoorbeeld wel computers en programma's gebruiken, maar vinden het prima om deze als dienst af te nemen via de 'cloud'. Ze hebben meer zekerheid, gemak en keuzevrijheid dan vroeger.

Ook in de leasesector laat de maatschappelijke ontwikkeling van 'bezit naar gebruik' zich voelen. De overstap van bezit naar gebruik van een auto is ook erg aantrekkelijk. Denk aan de service die de leaserijder krijgt: geen omkijken meer naar het onderhoud van een auto, een vervangende auto in geval van calamiteiten. Of denk aan de stabiele cashflow: elke maand een klein bedrag overmaken naar een leasemaatschappij is voor veel gebruikers aantrekkelijker dan eenmalig een groot bedrag. En dan de keuzevrijheid: een reden temeer om het bezit van een auto af te zweren. Zo willen lessees nogal eens tussentijds van auto wisselen. Steeds vaker zelfs: “De laatste jaren is de gemiddelde duur van een leasecontract ook gedaald van vijf naar vier jaar”, aldus Kuiper.

Mobiliteitsplan

ALD Automotive probeert klanten meer keuzevrijheid te bieden. Vooral door zich als 'aanbieder van mobiliteit' te positioneren en niet als 'autoleasemaatschappij'. Met name door, zeker op de zakelijke markt, te kijken hoe men de klant het best kan adviseren in hun mobiliteitsproblemen. Want de klant wil geen wagenpark. Hij wil dat zijn werknemers met zo min mogelijk kopzorgen dagelijks op tijd op hun werk verschijnen. Dat ze geen last hebben van de file- of parkeerproblemen. Dat ze niet te ver hoeven lopen door weer en wind. ALD Automotive kan de mobiliteitsbehoeften van bedrijven in kaart brengen: op het kantoor in Hoofddorp is zelfs een aparte ruimte gecreëerd, het Mobility Experience Centre, om met bedrijven het gesprek aan te gaan over hun strategische organisatiedoelen en de plek die mobiliteit hierbinnen heeft en samen met hen tot een mobiliteitsplan komen. Misschien blijkt uit zo'n mobiliteitsplan wel dat werknemers vaker thuis moeten werken of dat ze beter met de fiets of het openbaar vervoer tussen werk en thuis kunnen pendelen in plaats van met een auto, zegt Kuiper. Of dat werknemers vaker auto's met elkaar moeten kunnen delen.

Het verdienmodel van een mobiliteitsplan op maat is uiteraard anders dan die van “traditionele” autolease. Het bedrijf krijgt bijvoorbeeld commissie van de NS voor de OV-abonnementen die het verkoopt, en het is mogelijk om e-bikes bij ALD te leasen. Betekent meer autodelen bijvoorbeeld niet dat er minder auto's worden geleaset? Kuipers: “Dat zou kunnen, maar ik denk eerder dat de opkomst van autodelen ertoe leidt dat mensen in de auto stappen die er anders geen gebruik van zouden maken waardoor de markt juist wordt vergroot.” Waar het vooral om gaat is dat de klant beter is geholpen bij een aanbieder van mobiliteit zoals ALD Automotive dan bij een leasebedrijf dat alleen auto's in de aanbieding heeft. Zo'n bedrijf kan hooguit met een wat goedkoper of beter leasecontract komen om een klant te paaien, zonder diens mobiliteitsbehoeften volledig te vervullen. Bij ALD proberen we de verwachtingen te overtreffen door oplossingen aan te dragen waar een klant vaak niet eens aan heeft gedacht. “Kies niet automatisch voor de goedkoopste aanbieder bij een 'request for proposal’” raadt Kuiper bedrijven aan die een leasecontract willen afsluiten.

IFRS 16

Een ander voorbeeld van hoe ALD Automotive zich als aanbieder van mobiliteitsoplossingen opwerpt ligt op een heel ander vlak, en hangt samen met de invoering van de nieuwe leasestandaard IFRS 16 in 2019. Volgens deze nieuwe standaard moeten bedrijven de financiële verplichtingen op hun balans zetten. Dit geldt ook voor leasebedragen; alleen de kosten van services mogen de lessees direct via de winst- en verliesrekening laten lopen. Extra administratieve rompslomp, waar bedrijven niet op zitten te wachten. ALD biedt echter een oplossing, zegt Kuiper “ALD choice: de basisgedachte is dat ondernemingen een reguliere leaseauto nemen. Echter door het wisselen van de auto tussen berijders van verschillende bedrijven worden de volledige leasekosten als service geclassificeerd. Dit betekent dat de kosten volledig via de P&L kunnen lopen en geen activering hoeft plaats te vinden.”

Een en ander vergt wel de nodige inspanningen van een leasemaatschappij. Meer activiteiten, een flexibeler aanbod van diensten, contracten in allerlei smaken, onregelmatige looptijden – al dit soort zaken draagt ertoe bij dat de druk op de organisatie veel groter is dan in eenvoudiger tijden. “Je redt het alleen als je alle processen zo goed mogelijk digitaliseert, of het nu gaat om inkoop van auto's, acceptatie van klanten of administratieve processen. Als financieel directeur kun je er een wezenlijke bijdrage aan leveren dat dit gebeurt. En écht waarde toevoegen aan de onderneming.”