Kritiek Raad van State op afschaffing dividendbelasting

De Raad van State, het belangrijkste adviesorgaan van de regering, heeft laten weten dat het kabinet het plan om de dividendbelasting af te schaffen beter moet onderbouwen. Dat schrijft ze in een beoordeling van het belastingplan dat op Prinsjesdag is gepresenteerd.

De Raad van State adviseert het kabinet om niet alleen de voorgeschiedenis van het besluit beter toe te lichten, maar ook om de effectiviteit ,,zo goed mogelijk te duiden de afschaffing van de dividendbelasting leidt tot een forse derving van inkomsten. Daarom is het belangrijk dat de regering een zo compleet mogelijk beeld schetst van de gemaakte afwegingen.''

Ook wil de raad dat de regering aandacht besteed aan De Raad van State adviseert het kabinet niet alleen de voorgeschiedenis van het omstreden besluit beter toe te lichten, maar ook om de effectiviteit ,,zo goed mogelijk te duiden''. Ten slotte wordt de regering gevraagd om aandacht te besteden aan de mogelijke gevolgen van ongecoördineerde verschillen in nationaal beleid voor de heffingsgrondslag van de dividendbelasting in internationaal verband.

“Dit is een begroting die Nederland sterker, veiliger en welvarender maakt''. Dat heeft minister Wopke Hoekstra (Financiën) gezegd bij het aanbieden van de Miljoenennota in de Tweede Kamer.

Het gaat volgens Hoekstra ,,in heel veel opzichten goed'' met Nederland. Zo verwacht het kabinet voor het vierde jaar op rij een begrotingsoverschot. ,,Dat is in zestig jaar niet meer voorgekomen'', benadrukte hij. De economie blijft stevig groeien en de werkloosheid daalt naar het laagste niveau in vijftien jaar.

Hoogleraar fiscale economie en partner bij Deloitte, Peter Kavelaars, steunt de kritiek van de Raad van State op het plan van het kabinet de dividendbelasting af te schaffen: “Er is eigenlijk geen goed argument voor deze maatregel en het zou netjes zijn als Rutte naar de Raad van State zou luisteren”, zegt hij, maar vermoedt dat premier Rutte zijn wetsvoorstel toch gaat voorleggen aan het parlement.

Andere reacties: 
“Veel mensen zullen denken 'eerst zien, dan geloven', en dat is terecht''. (Gert-Jan Segers, leider ChristenUnie)

“Het kabinet laat de economisch mooie zomer volledig voorbijgaan aan de hardwerkende Nederlander”. (CNV-voorzitter Maurice Limmen)

“Ik zie alleen maar jubelende ministers, maar veel mensen merken niets van economische voorspoed.'' (directeur Liane den Haan, ouderenbond ANBO)

“Het is tijd dat het kabinet meer gaat luisteren naar de mensen in de kantine en minder naar de boardrooms”. (Jesse Klaver, fractieleider Tweede Kamer GroenLinks)

“We moeten écht investeren in scholing”. (FME-voorzitter Ineke Dezentjé Hamming)

Gerelateerde artikelen