Kritiek op jaarverslag overheid

Algemene Rekenkamer geeft Hoekstra standje: te veel onrechtmatige uitgaven.

De rijksoverheid heeft vorig jaar te veel euro's op onrechtmatige wijze uitgegeven, oordeelt de Algemene Rekenkamer. Dat komt onder meer door de aankoop van een aandelenbelang in Air France-KLM, waarover de Tweede Kamer niet van tevoren werd geraadpleegd.

De Rekenkamer controleert jaarlijks of belastinggeld doelmatig is besteed, en of over de uitgaven voldoende verantwoording is afgelegd aan de volksvertegenwoordiging. Daarbij geldt een 'tolerantiegrens' van 1 procent, die vorig jaar voor het eerst sinds 2008 is overschreden. De Rekenkamer zet daarom een “kritische kanttekening” bij de goedkeuring van het financieel jaarverslag.

Meten met twee maten?

Die tik op de vingers voor Minister Wopke Hoekstra van Financiën is een serieuze zaak, vindt de Rekenkamer. “Het nakomen van gemaakte afspraken is geen vrijblijvende keuze, maar een voorwaarde voor een goed functionerende democratie. En die regels zijn niet alleen bedoeld voor de makkelijke momenten, maar ook voor crisistijd en crisismaatregelen.”

Welke consequenties zal dit gaan hebben? Eerder maakte de overheid bekend dat ondernemingen die zich niet aan de afspraken van de NOW-regeling houden hard zullen worden aangepakt.

(bron: ANP)

Gerelateerde artikelen