Kredietwaardigheid checken in 9 stappen

Wanneer je als ondernemer producten of diensten levert aan klanten, wil je zeker weten dat er betaald wordt. Hoewel dit nooit met honderd procent zekerheid te zeggen is van tevoren, geeft de kredietwaardigheid van een (potentiële) klant wel een indicatie. Door de kredietwaardigheid te checken, kom je erachter in hoeverre een klant in staat is om uiteindelijk de factuur te betalen.

Ondanks dat het aantal faillisimenten het afgelopen jaar is teruggelopen, maakte Amweb bekend dat de faillisimenten in omvang groeien. Meer bedrijven lijken dus de problemen te ondervinden van openstaande facturen. Des te meer reden om een kredietwaardigheidscheck uit te voeren, voor je zaken doet.
 
Bij het checken van kredietwaardigheid wordt vaak direct gedacht aan het laten opstellen van kredietrapporten door externe partijen. Hoewel deze rapporten absoluut een goed inzicht geven, zijn er ook stappen die je zelf kunt ondernemen om de kredietwaardigheid van de klant te checken. Debiteurenbeurs laat in samenwerking met zeven experts uit het werkveld zien hoe je zelf de kredietwaardigheid van bestaande en nieuwe klanten kan checken in slechts 9 stappen.
 
Stap 1: Houd de betalingshistorie van uw eigen klanten bij 
Veel externe data over de kredietwaardigheid van bedrijven is al verouderd voordat jij het leest. Vrendly raadt daarom aan zelf ook goed bij te houden of klanten binnen de betalingstermijn betalen. Zo kun je bijvoorbeeld snel ingrijpen als een klant die altijd op tijd zijn rekeningen voldoet, ineens te laat is met zijn betalingen (stop bijvoorbeeld direct alle leveringen). Of kun je in de toekomst aan een klant die vaak te laat betaalt de volgende keer een vooruitbetaling vragen.
 
Stap 2: Google en social media 
Bekijk het bedrijf eens via Google en Social Media, raadt Merlon aan. Gebruik bij je zoekopdracht ook de woorden “fraude”, “klachten”, etc. Zeker bij kleine ondernemingen is het verstandig om ook op de naam van de eigenaar te zoeken. De positieve of negatieve berichten die je hier tegenkomt zijn bruikbaar voor de uiteindelijke beoordeling van de kredietwaardigheid.
 
Stap 3: Raadpleeg je netwerk
Maak gebruik van je netwerk, dat is het advies van KredietRapportAanvragen.nl. Stel je krijgt een opdracht van een nieuwe klant, een installatiebedrijf. Kijk dan eens in je klantenbestand of hier nog meer installatiebedrijven tussen staan. Zo ja, bel deze dan met de vraag of ze jouw nieuwe klant ook kennen. Zij hebben vaak een goede indruk van hoe hun collega installatiebedrijf er financieel voor staat.
 
Stap 4: Identiteit controleren bij de KvK
Euler Hermes adviseert om non-betaling te voorkomen door van tevoren de identiteit van de klant te checken bij de Kamer van Koophandel. Deze beschikt namelijk over de jaarrekeningen van Nederlandse bedrijven. Op basis van deze jaarrekeningen kan inzicht in de financiële stand van zaken van een onderneming worden verkregen. 


 
Stap 5: Wanneer zijn cijfers ingediend?
BMK Credit Management geeft aan dat het goed is om te controleren wanneer de (potentiële) klant voor het laatst cijfers heeft ingediend bij de KvK. Een te late aanlevering van cijfers duidt op een mindere kredietwaardigheid.
 
Stap 6: Check het insolventieregister
Het is goed om bij het vaststellen van de kredietwaardigheid te controleren of de potentiële klant in het verleden betrokken is geweest bij een faillissement. Hiervoor kun je eenvoudig het insolventieregister raadplegen. Hierin worden alle faillissementen van ondernemingen en personen bijgehouden.
 
Stap 7: Uittreksels van het Kadaster
Damsté raadt aan om bij het Kadaster online uittreksels op te vragen. Hierin staat namelijk of de onderneming onroerend goed op naam heeft, en ook of daar hypothe(e)k(en) op rust(en). Het hebben van onroerend goed, betekent niet dat er ook direct voldoende liquiditeiten beschikbaar zijn, maar vormt wel een waarde component. Als het bedrag van de hypothecaire inschrijving echter hoger is dan de geschatte waarde van het onroerend goed, dan kan die waarde ook negatief zijn.
 
Stap 8: Heeft de onderneming octrooien?
Het is raadzaam om in octrooiregister(s) te zoeken of de onderneming (geldige) octrooien heeft die waarde vertegenwoordigen. Hoewel een octrooi niet direct alles zegt over de kredietwaardigheid, draagt het wel bij aan een betere inschatting van het totale plaatje.
  
Stap 9: Risico verder bespreken met kredietrapport
Mochten bovenstaande stappen onvoldoende uitsluitsel geven, dan is het uiteraard mogelijk om extern een kredietrapport op te laten stellen. Ensie geeft aan dat voor een kredietrapport van particulieren het Bureau Kredietregistratie (BKR) geraadpleegd kan worden. Wil je de kredietwaardigheid van bedrijven checken, dan zijn er meerdere organisaties die kredietwaardigheid rapporten opstellen.

Gerelateerde artikelen