Kredietvoorwaarden MKB aangescherpt

De kredietvoorwaarden voor leningen aan het MKB zijn in het tweede kwartaal door een ruime meerderheid van de banken verder aangescherpt. Dat meldt De Nederlandsche Bank (DNB).

De toegenomen risicoperceptie en de kosten verband houdend met de vermogenspositie van de banken zijn daarvoor de belangrijkste verklaring, aldus DNB. Tegelijkertijd rapporteert een derde van de banken dat de vraag naar krediet door het MKB is afgenomen.

De aanscherping betrof vooral de leningen aan het MKB. Slechts een enkele bank scherpte de goedkeuringscriteria aan voor leningen aan grote ondernemingen, maar voor de kleine en middelgrote bedrijven deed tweederde dat.   

Ruim de helft van de deelnemende banken gaf aan dat hun risicoperceptie ten aanzien van bedrijfs­kredietverlening in het tweede kwartaal van 2013 aanzienlijk is toegenomen. Dit betreft vooral de ingeschatte vooruit­zichten voor de desbetreffende bedrijfstak of onderneming aan wie zij krediet verlenen. Ten aanzien van de kredietvoorwaarden voor leningen aan het MKB, gaf een derde van de banken aan dat ook de kosten verband houdend met de vermogenspositie van de bank een reden is geweest voor de aanscherping. In het derde kwartaal van 2013 verwacht een kleiner deel van de Nederlandse banken hun acceptatie­criteria voor leningen aan het bedrijfsleven verder aan te scherpen.
 
Een derde van de banken rapporteert dat de vraag naar krediet is afgenomen, vooral de kredietvraag door het MKB. Als oorzaken hiervan noemt men een dalende financieringsbehoefte voor vaste investeringen en voor fusies/overnames dan wel herstructurering van de onderneming. In het derde kwartaal verwachten de banken een verdere daling van de vraag naar bedrijfskrediet
__________________________________________________________________________________
Rekent u nog op bancaire financiering? | Volg de masterclass Alternatieve Financieringen
Voorziet u een (her)financieringsbehoefte? Is de bank ook uw belangrijkste bron van financiering? Dan is de Masterclass  Alternatieve Financieringsvormen voor u onmisbaar. Het is nu tijd om de alternatieven te onderzoeken en de groei van uw  onderneming veilig te stellen. Haal miljoenen op voor uw organisatie in korte tijd. Meld u hier direct aan.
____________________________________________________________________________________

Gerelateerde artikelen