‘Kredietverzekering overbodig’

fallback
Een kredietverzekering afsluiten? Rexel Nederland ziet daar geen heil in. Volgens CFO Tjalling Haisma leidt dat tot hogere kosten en minder kennis van de klant. Dat het bedrijf daardoor wel eens tegen een financiële zeperd aanloopt, neemt hij voor lief.

Rexel Nederland is een landelijk opererende elektrotechnische groothandel met ruim zesduizend klanten. Waaronder ook klanten die het soms wat minder nauw nemen met de betalingsverplichting. Toch piekert CFO Tjalling Haisma er niet over het risico van niet-betalende klanten af te dekken door een goede kredietverzekering af te sluiten. Dat gaat volgens hem ten koste van de betrokkenheid die het bedrijf bij zijn klanten heeft. Betrokkenheid, die het bedrijf juist in hoge mate nastreeft. Hierbij hoort volgens Haisma ook kennis van de kredietwaardigheid van de klant. ‘Als we dat buiten de deur leggen, neemt die kennis af. En wellicht ook de betrokkenheid en daarmee drive om een optimale prestatie te leveren voor de klant. Dat lijkt me niet de bedoeling.’

Tegenvallers
Haisma is zich er terdege van bewust dat hij bij eventuele wanbetalers tegen een financiële zeperd kan oplopen. Maar hij vindt dat geen argument om het beleid aan te passen. ‘Ik heb er vertrouwen in dat ons credit management professioneel genoeg is om dergelijke situaties te voorkomen. Vooralsnog is dat ook zo. Bovendien moet je het ook over een aantal jaren bezien. Natuurlijk hebben wij wel eens tegenvallers, maar die komen niet elk jaar voor. Gemiddeld gezien doen we het prima op dit gebied. Het zou voor ons beduidend duurder zijn om een kredietverzekering af te sluiten. Er is dus ook een duidelijk kostenargument om voor het huidige beleid te kiezen.’ Haisma benadrukt dat hij geen bezwaar heeft tegen de kredietverzekering in het algemeen, maar dat het voor een op de binnenlandse markt gericht groothandelsbedrijf als Rexel niet noodzakelijk is een kredietverzekering af te sluiten. Bedrijven in andere omstandigheden maken wellicht een andere afweging.

Verdiepen
De relatie met de klant verandert, constateert Haisma. Het valt hem op dat, mede door de economische situatie, bedrijven steeds korter bestaan. ‘De tijd die er is om relaties met klanten op te bouwen is daardoor ook steeds minder lang en de tijd die je hebt om zaken te evalueren wordt korter. Goed credit management staat of valt daarom met de bereidheid om je te verdiepen in de markt en in de klant. Als een bedrijf zelf de kennis van haar klanten in huis heeft, kan het daar ook zelf naar handelen. Dat betekent dus dat je het beleid niet alleen op basis van de aanwezige kredietinformatie uitvoert, maar ook je eigen kennis aanspreekt.’

Geïntegreerd
Bij Rexel bepaalt de CFO het kredietbeleid en voert de credit manager het uit. ‘De neiging bestaat bij sommige bedrijven om dat op zichzelf te beschouwen’, zegt Haisma. ‘Uiteraard is er wel sprake van een bepaalde hiërarchie, maar credit management is bij ons een geïntegreerd onderdeel van het financieel beleid. De samenwerking tussen credit manager en CFO is intensief.’ Haisma merkt op dat die rol van de credit manager, geïntegreerd in het financieel beleid, in het algemeen steeds meer wordt erkend.

Gerelateerde artikelen